Publisert

Ny forsker ved NK LMH

Una Stenberg, 300

Una Stenberg har begynt som forsker ved NK LMH. Hun skal forske innen lærings- og mestringsfeltet, oppsummere forskning og drive med forskningsformidling.

Una Stenberg, 300

Har forsket på brukermedvirkning

Tidligere har Una forsket på pårørendes situasjon og utfordringer, brukermedvirkning og mestring hos personer som har langvarige helseutfordringer.

Una er spesielt interessert i forskning knyttet til hvordan vi i helsetjenesten kan bidra til mer skreddersydd oppfølging med økt brukermedvirkning, bedre mestring og økt samhandling mellom helsepersonell og brukere, pasienter, pårørende.

Bakgrunn

Una er utdannet sosionom og har arbeidet på deltid som sykehussosionom ved Oslo universitetssykehus HF (OUS), Rikshospitalet siden 2004. Hun har i samme tidsperiode vært ansatt ved Senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning, OUS, de siste årene som stipendiat og postdoktor.

Hun disputerte i 2013 ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo (UiO) med avhandlingen: «Living Close to a Patient with Cancer – Challenges in Support and Caregiving». Hun har siden 2013 arbeidet som postdoktor i den internasjonale studien «Patient-Identified Personal Strengths vs. Deficit-Focused Models of Care».

Vi ønsker Una velkommen til NK LMH!

  • Publisert: 21. august 2014.
  • Sist oppdatert: 22. august 2014.