Publisert

Ny spesialrådgiver ved NK LMH

Bente Berg begynte som spesialrådgiver ved NK LMH 1. april. Hun skal lede NK LMHs utviklingsarbeid med nasjonale oversikter over lærings- og mestringstjenester og -aktiviteter.

Bente Berg
Bente Berg

Nasjonale oversikter over lærings- og mestringstjenester og -aktiviteter er ett av fire overordnede satsingsområder for Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) de neste tre årene. Bente Berg skal lede dette arbeidet og har allerede begynt på en prosjektplan for satsingsområdet.

Kommer fra LMS-barn

I 2003 var Bente med på å starte og bygge opp lærings- og mestringssenteret for barn, unge og deres familier (LMS-barn) ved Oslo universitetssykehus HF. Der har hun deltatt i, og hatt ansvar for, ulike prosjekter fram til nå.

Tidligere har hun jobbet som vitenskaplig assistent ved Statens spesiallærerhøgskole, som fagkonsulent i Barne- og familieetaten og som prosjektleder ved Frambu.

Utdanning

Bente ble utdannet sosiolog (cand.sociol.) ved Universitetet i Oslo (UiO) i 1986. Hun har en videreutdanning i organisasjons- og prosjektledelse fra UiO fra 2001.

Vi ønsker Bente velkommen til NK LMH!

 

  • Publisert: 1. april 2014.
  • Sist oppdatert: 1. april 2014.