Publisert

Ny studie om tverrfaglig samarbeid i primærhelsetjenesten

Hva karakteriserer tverrfaglig samarbeid i primærhelsetjenesten i Norge? Hva fremmer det tverrfaglige samarbeidet og hva er utfordringene? Dette er sentrale spørsmål som belyses i en fersk litteraturstudie.

Resultatene fra studien viser at felles prosedyrer for dokumentasjon og håndtering av pasientdata er viktig for å fremme tverrfaglig samarbeid. Samtidig er det viktig med gjensidig deling av kunnskap og erfaringer, slik at ulike fagpersoner og samarbeidspartnere lærer av hverandre.

Det konkluderes i artikkelen med at etablering av lokale tverrfaglige team og kompetanseutvikling innen samarbeid og kommunikasjon bidrar til å fremme tverrfaglig samarbeid i primærhelsetjenesten.

Her kan du lese hele artikkelen.

Systematisk oversiktsartikkel

Resultatene er basert på en systematisk gjennomgang av litteratur fra Norge (scoping review). Totalt ble 19 studier inkludert i denne gjennomgangen. Det er gjort systematiske søk etter litteratur i en rekke databaser, og resultater fra studier med ulik metode og ulikt design er sammenlignet og tematisert. Sammen har forfatterne blitt enige om problemstilling, søkeord og hvilke artikler som skulle inkluderes.

Lite forskning fra Norge

Det er ingen studier fra Norge som har testet ut og undersøkt effekter av tverrfaglig samarbeid i primærhelsetjenesten. Forskningen som er inkludert i denne artikkelen handler i stor grad om kvalitetsforbedring eller erfaringer med samarbeid. Det oppfordres sterkt til mer forskning i dette feltet.

Artikkelen er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet International Journal of Integrated Care. Den er initiert og i hovedsak gjennomført av Monica Sørensen (Helsedirektoratet og OsloMet) i forbindelse med hennes doktorgrad. Prosjektleder (hovedveileder og sisteforfatter) er Lisa Garnweidner-Holme (OsloMet). NK LMH ved Una Stenberg (medforfatter) har vært samarbeidspartner i studien.

Skrevet av Una Stenberg

  • Publisert: 28. september 2018.
  • Sist oppdatert: 5. desember 2018.