Publisert

Nytt frå andre, januar 2018

På Nytt-frå-andre-sidene våre finn du saker frå andre der vi ikkje har gjort noko redaksjonelt arbeid anna enn å lenke vidare til andre. Dette er saker vi finn via medieovervakar eller tips vi får på e-post.

Mer ungdomsvennlig helsetjeneste

Helseforetakene skal utvikle rutiner for god overføring fra barne- til voksenorientert helsetjeneste, sier Regjeringen i oppdragsdokumentene for 2018.
dagensmedisin.no

Kontinuitet, fleksibilitet og medbestemmelse fremheves som viktig i en ny norsk studie. Personer med brukererfaring har delt sine erfaringer, og gir råd om samhandling som støtter bedringsprosessen
napha.no

Familie og venner til mennesker med psykiske eller andre helseplager yter omsorg tilsvarende 110 000 årsverk. Nå kartlegges deres behov.
napha.no

Torbjørn Mohn-Haugen i Erfaringssentrum mener vekst i ansatte med egenerfaring i psykisk helsetjenestene gir innovasjon og holdningsendring.
napha.no

Rapport om Helse-Noreg 2040 – korleis kan framtida verte?

Kva vert behovet for helsepersonell i Noreg i 2040 og korleis skal vi klare å dekke dette behovet?
helsedirektoratet.no

Overgangen til vaksenavdeling var kaotisk

Då Josefine Skåland vart 18, endra livet som pasient seg frå eit trygt tilvære på barneavdeling til eit kaotisk møte med vaksenavdelinga.
framtida.no

Derfor lønner det seg med mestringstilbud når du er syk

En rekke forskningsprosjekter viser at det å delta i tilbud med mål om læring og mestring når du er syk, ikke bare er nyttig for deg selv. Det kutter også kostnader i helsetjenesten.
forskning.no

Mestring hos pasienter er lønnsomt

Det er helseøkonomisk lønnsomt å prioritere læring og mestring hos pasienter og pårørende, viser ny kunnskapsoppsummering.
dagensmedisin.no

Mer kompetanse i omsorgstjenestene med statlig finansiering

Utprøving av ny finansieringsordning for omsorgstjenestene har ført til økt kompetanse, bedre innsikt i brukernes situasjon og bedre styringsinformasjon for administrasjonen i kommunene.
helsedirektoratet.no

Sykehustalen 2018

Sykehustalen gir styringssignaler om hva sykehusene skal gjøre i 2018
regjeringen.no

Ny studie om korsang for bedre psykisk helse

Korsang som hjelp til bedring for mennesker med psykiske helseproblemer krever god tilrettelegging, og ledere med både musikalsk og relasjonell kompetanse, viser ny studie.
napha.no

Ny nettside for informasjon om ABC-opplæringen i kommunene

Nå kan du som jobber i de kommunale helse- og omsorgstjenestene få full oversikt over mulighetene du har til å lære mer om faget ditt.
aldringoghelse.no

Lovendringer styrker barns rettigheter

Med virkning fra 1. januar 2018 trer en rekke endringer for å styrke og tydeliggjøre barns rettigheter i pasient- og brukerrettighetsloven og helsepersonelloven i kraft.
helsedirektoratet.no

Er lei av å bli snakket til som om hun er et barn

Mari Bjurgren har Cerebral Parese og opplever ofte at folk snakker til henne som om de snakker til barn, eller når de skal rose en hund.
nrk.no

 

 

  • Publisert: 11. januar 2018.
  • Sist oppdatert: 20. desember 2021.