Nytt frå andre, januar 2018

Tidlegare nytt frå andre

På Nytt-frå-andre-sidene våre finn du saker frå andre der vi ikkje har gjort noko redaksjonelt arbeid anna enn å lenke vidare til andre. Dette er saker vi finn via medieovervakar eller tips vi får på e-post.

Ny studie om korsang for bedre psykisk helse

Korsang som hjelp til bedring for mennesker med psykiske helseproblemer krever god tilrettelegging, og ledere med både musikalsk og relasjonell kompetanse, viser ny studie.
napha.no

Ny nettside for informasjon om ABC-opplæringen i kommunene

Nå kan du som jobber i de kommunale helse- og omsorgstjenestene få full oversikt over mulighetene du har til å lære mer om faget ditt.
aldringoghelse.no

Lovendringer styrker barns rettigheter

Med virkning fra 1. januar 2018 trer en rekke endringer for å styrke og tydeliggjøre barns rettigheter i pasient- og brukerrettighetsloven og helsepersonelloven i kraft.
helsedirektoratet.no

Er lei av å bli snakket til som om hun er et barn

Mari Bjurgren har Cerebral Parese og opplever ofte at folk snakker til henne som om de snakker til barn, eller når de skal rose en hund.
nrk.no

 

 

  • Publisert: 11. januar 2018.
  • Sist oppdatert: 11. januar 2018.

Design og utvikling: Senson AS