Publisert

Et nytt år og et nytt kapittel for mestring.no

Med nok et begivenhetsrikt år lagt bak oss går vi inn i 2018 med en rekke spennende prosjekter foran oss. Blant annet står mestring.no foran en større revidering. I denne artikkelen deler vi informasjon om hvordan nettsiden vår ble brukt i fjor og hva som er planen videre.

Skjermdump av mestring.no

Som tidligere år, ser vi at kunnskap om forskning, sentrale begreper og teorier rager høyt på listen over mest leste sider på mestring.no. Like ofte besøkt er sider med innhold som støtter opp om etablering og gjennomføring av lærings- og mestringstilbud. Disse sidene inneholder praktiske verktøy i form av filmer, veiledninger, håndbøker og annet skriftlig materiell.

I 2018 vil det komme nytt innhold som støtter opp om det å drive lærings- og mestringsvirksomhet. I tillegg venter vi på spennende forskningsresultater og artikler om sentrale begrepsdiskusjoner innenfor feltet vårt.

Nyhetssaker på topp i 2017

Illustrasjon fra Håndbok for Mestringstreff
Illustrasjon: Hilde Skjervold

De mest leste nyhetssakene i året som har gått viser til samme trend. Nyhetssaken Håndbok for Mestringstreff er klar er den som topper listen. Håndboka, som ble ferdigstilt på våren i fjor, er en støtte til alle kommuner som ønsker å etablere lærings- og mestringstilbud. Her finner du veiledning og tips, praktiske verktøy og relevant teori.

Den nest mest leste saken fra 2017 er Nytt verktøy for brukermedvirkning i praksis. Her presenteres fire filmer som belyser muligheter og utfordringer ved brukermedvirkning i utvikling av tilbud. Filmene har gjennom året blitt tatt i bruk av mange i undervisnings- og kurssammenheng.

I tillegg ble nyhetssaker om våre arrangementer, relevant forskning og nye nettverk lest godt.

Veien videre

I lys av vår kjennskap til bruken av mestring.no og i dialog med dere, vil vi i løpet av 2018 gjøre en større oppdatering av nettsiden vår. Innholdet dere viser mest interesse for, ønsker vi å forbedre tilgjengeligheten på. I tillegg til noe nytt innhold, vil både forsiden og hvordan vi strukturer innholdet endre seg. Dere vil imidlertid kunne bruke mestring.no under hele oppdateringsprosessen, og dere vil få beskjed i god tid før forsiden byttes ut. Mer informasjon om dette kommer etter hvert.

Vi ønsker alle et godt nytt år og ser frem til mer samarbeid og kunnskapsdeling i fortsettelsen!

Tekst: Cecilia Sønstebø

  • Publisert: 4. januar 2018.
  • Sist oppdatert: 4. januar 2018.