Publisert

Håndbok for Mestringstreff er klar

Vi har gleden av å annonsere at håndbok for Mestringstreff nå er klar til bruk. Håndboka er en støtte til alle kommuner som ønsker å etablere lærings- og mestringstilbud. Her finner du veiledning og tips, praktiske verktøy og relevant teori.

Mestringstreff

Hele håndboka bør leses før arbeidet med etablering av tilbudet starter.
Her kan du laste ned håndboka i sin helhet.

Det er laget en presentasjon til støtte for gjennomføring av de ulike samlingene. Presentasjonen må brukes sammen med håndboka. Last ned presentasjonen.tegning, illustrasjon

Utviklingsprosjektet Mestringstreff ble igangsatt høsten 2015  som et samarbeid mellom sykehus, kommuner, brukerorganisasjoner, Selvhjelp Norge og Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH). Initiativet kom fra Trondheim kommune ved Bente Sandvik, avdelingsleder Friskliv og Mestring. Prosjektet er nå avsluttet, og vi er svært fornøyde med resultatet i form av håndboka som beskriver hvordan man kan gå frem for å etablere et diagnoseuavhengig lærings- og mestringstilbud i kommunen.

Anbefalingene i håndboka er basert på forskning og erfaringskunnskap fra både brukerrepresentanter og fagpersoner. Underveis i prosjektet har håndboka blitt testet ut i flere pilotkommuner fordelt på alle fire helseregioner, samt vært på høring hos sentrale samarbeidspartnere.

Om håndboka

Mestringsperspektivet står helt sentralt i håndboka, som vektlegger brukermedvirkning og samhandling på ulike nivåer. Håndboka består av tre deler:

  • Del 1 er en praktisk veiledning for å planlegge og gjennomføre Mestringstreff i kommunen. Her finner du forslag til temaer og innhold for de enkelte samlingene, innspill til nødvendige lokale vurderinger, samt konkrete verktøy og smarte tips.
  • Del 2 er ei verktøykasse som inneholder pedagogiske verktøy, samt et stort utvalg mestringsverktøy til bruk i samlingene.
  • Del 3 inneholder kunnskapsgrunnlag og teori knyttet til det å leve med helseutfordringer og læring og mestring i en helsekontekst.

Hele håndboka bør leses før arbeidet med etablering av tilbudet starter. Det er imidlertid viktig å understreke at håndboka ikke beskriver en rigid praksismodell som skal følges strengt. Den skal være en støtte i de prosessene som må skje lokalt ut i fra blant annet behov, kompetanse og tilgjengelige ressurser.

I tilknytning til håndboka er det utviklet en presentasjon til støtte for gjennomføring av de ulike samlingene. Presentasjonen må brukes sammen med håndboka. Det er ikke slik at alle lysarkene nødvendigvis må tas i bruk. Dere velger selv de lysarkene som er mest relevante for eget kurs og legger eventuelt til egne ark.

Det er med glede NK LMH nå tar fatt på arbeidet med å støtte kommunene i implementering av Mestringstreff. Interessen for tilbudet er allerede stor, og mange bekrefter behovet både for denne type tilbud og for støtte i implementeringsarbeidet.

Tegning, Illustrasjon

Her kan du lese mer om Mestringstreff:
Mestringstreff klart for utprøving i pilotkommunene, 14. september 2016
Tydeliggjøre et teoretisk fundament og formidle kunnskap, 8. februar 2016
Kartlegging av diagnoseuavhengige lærings- og mestringstilbud, 17. desember 2015
Forskning relevant for utvikling av diagnoseuavhengige tilbud, 17. desember 2015
Utvikling av diagnoseuavhengig tilbud for kommunene, 9. september 2015

Illustrasjoner: Hilde Skjervold
Tekst: Cecilia Sønstebø

  • Publisert: 28. juni 2017.
  • Sist oppdatert: 11. august 2017.