Publisert

Nytt fagnettverk for læring og mestring innen revmatologi

Hvordan kan vi modernisere lærings- og mestringstilbud? Hva betyr det at et tilbud er kunnskapsbasert? Dette var noen av spørsmålene som ble diskutert på oppstartsseminaret for et nytt fagnettverk for læring og mestring innen revmatologi.

I slutten av mai var nærmere 45 fagpersoner og brukere fra læring og mestring innen revmatologi i spesialisthelsetjenesten fra nord til sør samlet til oppstartsseminar for nytt fagnettverk. Nettverket er initiert av og skal driftes av Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR) ved Heidi Zangi.

Bilde av hele nettverketLæring og mestring på agendaen

Initiativtaker Heidi Zangi.
Initiativtaker Heidi Zangi.

Hensikten med nettverket er å jobbe bedre sammen for likeverdige helsetjenester for pasienter som lever med revmatiske plager og deres pårørende.

– I et fagnettverk kan deltakerne utveklse erfaringer og ideèr til videreutvikling av lærings- og mestringstilbud. Hensikten er å stimulere til videre fagutvikling og læring, sier Heidi Zangi, forsker og sykepleier ved NKRR.

Behov for modernisering av lærings- og mestringstilbud

I løpet av oppstartsseminaret kom det fram mange behov et slikt nettverk skal kunne ivareta. For eksempel hvordan vi kan modernisere tilbudene, hvordan tilrettelegge mer for tilbud til unge og hvordan kvalitetssikre og evaluere tilbudene mer systematisk.

NK LMH ønsker lykke til med oppstart og drift av nytt fagnettverk! Seniorforsker Una Stenberg representerer NK LMH i nettverket.

Ønsker du mer informasjon om nettverket? Ta kontakt med Heidi Zangi (heidi.zangi@diakonsyk.no)

Tekst: Una Stenberg

  • Publisert: 21. juni 2017.
  • Sist oppdatert: 21. juni 2017.