Publisert

Fagdager i Fevik vel overstått

Selv om været ikke viste seg fra sin beste side, la det ingen demper på årets fagsamling om læring og mestring i Helse Sør-Øst, som bød på alt fra erfaringsdeling og praktiske øvelser til refleksjon og ettertanke.

For første gang var en åpen invitasjon til Fevikkonferansen også sendt til kommunene i Helse Sør-Øst. Resultatet ble rekordstor deltakelse. Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) var tilstede på samlingen og deler her noen tilbakeblikk.

Erfaringsdeling

Hilde Freim snakker om læring og mestring i Fredrikstad kommuneAvdelingsleder for læring og mestring i Fredrikstad kommune, Hilde Freim, var en av de som holdt foredrag den første dagen. Siden 2013 har Friskliv og mestring vært en egen virksomhet i Fredrikstad kommune, med psykisk helse og rus, læring og mestring, samt fysio- og ergoterapi under samme paraply. Dette har resultert i tverrfaglig samarbeid om flere helsefremmende tilbud, som har fått stor interesse. Ifølge Freim har nettopp det å dele kompetanse vært én av suksessfaktorene, ved siden av å tørre å prøve ut nye initiativer og å legge inn ekstra innsats i å søke eksterne midler. Sentrale veiledere og faglige anbefalinger har alltid vært førende for nyutvikling i denne virksomheten.

I 2014 møtte NK LMH Hilde i Fredrikstad og intervjuet henne om hva som var sentrale prioriteringer i oppbyggingsfasen av den nye virksomheten. Det var spennende nå å få et innblikk i hva som har skjedd siden og å høre Freims refleksjoner i ettertid om hva som har hatt størst betydning.

Helene Back om sin reise.En annen som delte sine erfaringer i Fevik, var Helene Back, som fortalte om sin reise gjennom depresjon og angst og om erfaringer som bruker av Frisklivssentralen. Det var en sterk historie om betydningen av å se bakenforliggende årsaker til fysisk synlige helseutfordringer for motivasjon, endring og mestring. En svært viktig faktor for Helenes vei til en bedre tilværelse, var måten hun ble sett og lyttet til av fagpersoner (leger, ansatte på Frisklivssentralen med flere). Disse har hatt stor betydning for hennes endringsprosesser.

Kommunikasjon og holdninger

Helen Vikstvedt, norsk skuespiller, danser og komiker, var invitert til samlingen for å fortelle om hvordan vi med kropp, språk og holdninger kan bidra til gode menneskemøter. Vikstvedt brukte både humor, lek og teater i sin presentasjon, og samtlige i salen ble utfordret til å teste ut sammenhengen mellom kommunikasjon og holdninger gjennom ulike praktiske øvelser. Denne delen var et kjærkomment avbrekk fra tradisjonelle foredrag og medførte både latter, svette og relasjonsbygging.

Refleksjon

Bengt Lindström om SalutogeneseStore deler av dag to ble viet til teorien om Salutogenese av Aaron Antonovsky og refleksjoner rundt hva som definerer livskvalitet og ulike perspektiver på helsefremming. Professor Bengt Lindström fra Senter for Helsefremmende forskning, NTNU/HiST. klarte med stort engasjement og gode hverdagseksempler å forklare hvilken betydning en salutogen forståelse av helse har for å fremme mestring og velvære. Her kan du lese mer om Salutogenese.

Inspirasjon og gode møter

I løpet av de to dagene i Fevik hadde NK LMH gleden av gode møter og samtaler med fagpersoner og brukere fra både helseforetak og kommune. Og nettopp slike møter gir en viktig gevinst på samlinger som dette.

Marianne Jacobsen fra lærings- og mestringssenteret ved Tønsberg sykehus sa følgende om konferansen:

–Dette har vært en veldig inspirerende samling, med variasjon både i innhold og form. Positivt med så bred deltagelse, spesielt fra Frisklivssentraler i vårt nærområde. Jeg tar med meg hjem både gode faglige innspill og muligheter for samhandling.

Med dette takker vi i NK LMH for fine dager i Fevik og ser frem til neste gang!

Relevante lenker:

Tekst: Cecilia Sønstebø og André Vågan
Foto: Anette Strømsbo Gjørv

  • Publisert: 20. juni 2017.
  • Sist oppdatert: 20. desember 2021.