Digitale tilbud | Ofte stilte spørsmål

NK LMH får stadig spørsmål om digitalisering innen lærings- og mestringsvirksomheten. Her gir vi en oversikt over ofte stilte spørsmål. Oversikten vil oppdateres fortløpende.

1. Hva sier forskning og erfaring om fordeler og ulemper ved digitale tilbud?

SVAR: Blant positive sider ved digitale tilbud viser både forskning og erfaring til bredere oppmøte, redusert frafall og mindre ressurskrevende for deltakerne på ulike vis. Les mer på mestring.no:

2. Fører digitale tilbud til bedre læring?

SVAR: Kunnskapsoppsummeringer viser at digital læringsteknologi i seg selv ikke fører til bedre læring, men det som avgjør er hvordan disse redskapene brukes pedagogisk. Les mer her (khrono.no).

3. Hvordan fasilitere digitale kurs?

SVAR: Et godt kurs må planlegges, med god regi, struktur og tanker om hva som er ønsket målsetting. Dette er minst like gjeldende for digitale kurs. For å lykkes med digital undervisning og veiledning i henhold til definerte mål, vil det kreve forberedelser. Her er noen lenker med tips og informasjon som kan hjelpe deg på vei:

4. Er det mindre ressurskrevende å arrangere tilbud digitalt?

SVAR: Svaret på dette spørsmålet avhenger av flere forhold. Dersom teknologi og digital løsning (i form av utstyr, lisenser og opplæring) ikke allerede er på plass, vil dette selvsagt innebære noe kostnad i oppstarten. NK LMH erfarer også at digitale tilbud kan være mer ressurskrevende i en oppstartsfase m.h.t planlegging, kompetanseheving og gjennomføring. Flere melder om behov for ekstra personalressurser i forbindelse med kursfasilitering blant annet for å kunne ivareta dialog gjennom meldingsfunksjon, teknisk støtte og tidsstyring.

5. Gjelder ISF-takst også for digitale tilbud?

SVAR: Særkoden A0099 kan også benyttes ved gjennomføring av gruppetilbud på video såfremt kriteriene for innsatsstyrt finansiering er oppfylt og gjennomføringen skjer i sanntid. Les mer her (mestring.no).

6. Hvor lang er en undervisningstime ved digital undervisning?

SVAR: Kravet for èn undervisningstime i ISF-regelverket er det samme for digitale tilbud som for tilbud med fysisk oppmøte. Èn undervisningstime tilsvarer 45 minutter i følge Helsedirektoratet. Dette vil presiseres i ISF-regelverket for 2023.

7. Hva er maks antall deltakere på et digitalt gruppetilbud mht. ISF-regelverkets krav om størrelse («(…) i stor grad basert på gjennomføring i små grupper.»)?

SVAR: Hva som definerer små grupper kommer ikke eksplisitt frem i ISF-regelverket, verken for digitale tilbud eller tilbud med fysisk oppmøte. NK LMH er imidlertid kjent med at enkelte i praksisfeltet har gode erfaringer med grupper på inntil 20 deltakere. En viktig vurdering vil være om størrelsen på gruppen er håndterbar og egnet mht. undervisningens formål og læringsutbytte. NK LMH jobber med å få en avklaring på dette fra Helsedirektoratet.

8. Hvordan ivareta personvern ved digitale kurs?

SVAR: Vi er ikke kjent med at det foreligger spesifikke føringer og rutiner for personvern i digital lærings- og mestringssammenheng. Datatilsynet har imidlertid generell informasjon på sine nettsider om personvern og digitale konsultasjoner. Les mer her.

9. Hvordan evaluere digitale tilbud og kurs?

SVAR: En nylig publisert litteraturstudie har sett på ulike sider ved evaluering av digitale løsninger til støtte for mestring av diabetes. Les omtale av artikkelen på mestring.no.

10. Hva må jeg kunne om teknologi for å arrangere et digitalt lærings- og mestringskurs?

SVAR: Det krever ikke inngående teknologisk kunnskap eller ferdigheter for å arrangere et digitalt lærings- og mestringskurs, men man må ha grunnleggende digitale ferdigheter og kjennskap til alternative løsninger som Teams, Norsk Helsenett eller Whereby. På mestring.no kan du lese mer om Norsk helsenett sin videobaserte nettjeneste Join, en løsning som oppfyller krav til sikkerhet og tilgjengelighet.

Fyll ut skjemaet for å stille oss spørsmål, komme med innspill eller kommentarer. Vi svarer vanligvis i løpet av en arbeidsuke. Din tilbakemelding bidrar til at vi kan fortsette å forbedre innholdet på nettsiden vår.

"*" obligatorisk felt

  • Publisert: 2. februar 2021.
  • Sist oppdatert: 2. mai 2022.