Publisert

Oppsummert forskning: Mestringskurs for personer som har langvarige helseutfordringer

Mestringskurs. Foto: Shutterstock.

Gruppebaserte mestringskurs av typen «Å leve et friskere liv» fører trolig til økt mestringstro for personer som har langvarige helseutfordringer. Les om NK LMHs tolkninger og vurderinger av den oppsummerte forskningen på feltet.

Mestringskurs. Foto: Shutterstock.
Mestringskursene som inngår i studiene, har vært holdt i USA, Storbritannia og Australia. Illustrasjonsfoto: Shutterstock.

NK LMHs forskningsomtaler

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) er en støttespiller for dem som driver lærings- og mestringstjenester i helseforetak og kommuner.

I NK LMHs forskningsomtaler vurderer vi kvaliteten på dokumentasjonen av hvert enkelt av de utfallene som er relevante for oss, i den oppsummerte forskningen. I tillegg vurderer vi hvor stor effekten av tiltakene er for disse utfallene, slik at det blir lettere for ansatte i helseforetak og kommuner å vurdere om de skal satse på bestemte tiltak eller ikke.

Hvert enkelt fagmiljø må vurdere den forskningsbaserte kunnskapen vi presenterer i forskningsomtalene, opp mot erfaringsbasert kunnskap hos brukere og fagpersoner samt lokale forhold.

Se vår side med forskningsomtaler.

Mestringskurset Chronic Disease Self-Management Program (CDSMP) som er utviklet ved Standford University i USA, er i Norge kjent som «Å leve et friskere liv».

Kurset er beregnet på personer som har kronisk sykdom eller funksjonshemming, og pårørende. Det er lærings- og mestringssenteret ved Sykehuset Østfold som har oversatt og tilrettelagt kurset for norske forhold.

NK LMH har tolket og vurdert

I fjor kom det en systematisk forskningsoversikt som oppsummerte tilgjengelig forskning på effekten av CDSMP.

Seniorforsker Marita Sporstøl Fønhus ved Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) har nå vurdert den samlede kvaliteten på dokumentasjonen for relevante utfall. I tillegg har hun vurdert hvor stor effekten er. Hennes tolkninger og vurderinger kan du lese om i et nytt faktaark.

 

Forside faktaark oppsummert forskning Brady 2013Konklusjon i faktaarket
På kort sikt gir trolig gruppebaserte mestringskurs økt mestringstro, bedre symptomhåndtering, mindre helsebekymring og mindre sosial rollebegrensning på grunn av fysiske utfordringer sammenliknet med ingen mestringskurs (som å stå på venteliste eller inngå i vanlig oppfølging). For å kunne si noe om effekt på lengre sikt, som antakelig er nødvendig for å fange opp større endringer i atferdsrelaterte og helserelaterte utfall, så trengs det flere randomiserte kontrollerte studier med lengre oppfølgingstid enn de som er inkludert i den systematiske oversikten og i denne vurderingen.

Slutt for kursene i Norge

Ifølge Studieforbundet Funkis som er en av de aktørene som har jobbet med «Å leve et friskere liv»-kursene, vil det fra 2015 ikke lenger bli holdt slike kurs i Norge fordi lisensen da går ut og Stanford University har endret kurskonseptet. Funkis planlegger å utvikle et nytt mestringskurs.

Skrevet av Norunn K. Torheim

  • Publisert: 3. februar 2014.
  • Sist oppdatert: 24. juli 2019.