Publisert

«Ny» leder ved NK LMH

Siw Bratli, 300

Oslo universitetssykehus HF har ansatt Siw Bratli som leder for Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH). Hun ser fram til å sette NK LMHs nye strategiplan ut i livet.

Siw Bratli
Siw Bratli. Last ned høyoppløselig bilde.

Siw Bratli er nå ansatt som leder ved NK LMH. Hun har vært konstituert i stillingen ett år og fungerte også som leder i deler av 2011 og 2012. Det siste året har hun ledet arbeidet med ny strategiplan for NK LMH.

– Vi har jobbet grundig med ny strategiplan for de neste tre årene. Vi mener planen svarer på dagens utfordringsbilde og er godt tilpasset behovene innen lærings- og mestringsfeltet. Nå ser jeg fram til at vi kan sette strategiplanen ut i livet, sier Bratli.

– Vi vil fortsette med å styrke forsknings- og utviklingsarbeidet vårt for å bidra til å heve kvaliteten på lærings- og mestringstjenester ytterligere. Nå som disse tjenestene skal bygges opp i kommunene, ser vi at rollen som kompetanseformidler er viktigere enn noen gang. Vi vil bidra til at brukerne av tjenestene får et godt tilbud uavhengig av hvor de bor, påpeker hun.

Brukermedvirkning helt avgjørende

Helse- og omsorgsministeren, Bent Høie, har i sine møter med blant annet pasient- og brukerorganisasjonene, sykehusledelse og kommuner, trukket fram viktigheten av å sette brukerne og brukernes behov i sentrum og å fokusere på at helse ikke handler om å bli frisk, men å leve med sykdommen.

Bakgrunn

Siw Bratli har jobbet ved NK LMH siden 2008. Da kom hun inn som prosjektleder for prosjektet SMIL – styrket mestring i livet (2008–2010). Her ledet hun arbeidet med å utvikle lærings- og mestringstilbud for barn som har foreldre som har psykisk sykdom eller rusproblemer. Hun har også hatt overordnet ansvar for fagområdet psykisk helse og rus ved NK LMH.

Bratli er utdannet sosialantropolog (cand.polit.) ved Universitet i Oslo. Hun har videreutdanning i konflikthåndtering, kommunikasjon og prosjektledelse. Før hun kom til NK LMH, jobbet hun som rådgiver og konsulent både fra offentlig og privat sektor, og som prosjektleder selvstendig næringsdrivende.

Etter ministerens mening er god helse lik det å mestre (se blant annet talen Samhandlingsreformen og veien videre).

– For oss som jobber med tjenester som skal bidra til at personer som har langvarige helseutfordringer, og deres pårørende, skal oppleve økt mestring i hverdagen, og som har brukermedvirkning med sidestilt samarbeid mellom fagpersoner og brukerrepresentanter som grunnleggende prinsipp i arbeidet med tjenestene, er det bra å se at myndighetene synes å følge samme tankegang. Det lover godt for framtida, avslutter Bratli.

 

Les også

Strategiplan for 2014–2016 klar

 

 

Skrevet av Norunn K. Torheim

 

  • Publisert: 30. januar 2014.
  • Sist oppdatert: 21. mars 2014.