Publisert

Oversikt over digitale ressurser

Å finne frem i jungelen av digitale lærings- og mestringsressurser kan være utfordrende. Hvilke verktøy finnes, for hvem og hvordan skal de brukes? Og hva med kvaliteten? Dette er spørsmål som mange stiller seg.

I Helse Møre og Romsdal har de tatt grep og gjort en kartlegging av digitale verktøy og læringsressurser. Resultatene har de samlet i en  oversikt. Du finner oversikten her.

Unngå dobbeltarbeid

Camilla Kleppe Eidså

Det hele startet med et ønske om en filmressurs knyttet til generelle rettigheter for pasienter og pårørende. Knapp tilgang på fagpersoner og behov for å sikre de faglige bidragene inn i lærings- og mestringstilbud var bakteppet. Før oppstart så de behovet for å få en oversikt over hva som finnes av digitale ressurser, både med tanke på utviklingsarbeid og ressurser som pasienter og pårørende kunne nyttiggjøre seg.

– Vi ønsket å sikre oss at vi ikke gjorde noe dobbeltarbeid, men det var vanskelig å vite hvor vi skulle begynne å lete. Aller helst skulle vi hatt én kilde å gå til, sier Camilla Kleppe Eidså, Regional ressurs for opplæring av pasienter og pårørende i Helse Midt-Norge (ROPP).

Dermed satte lærings-og mestringssenteret i Helse Møre og Romsdal, ved Sissel Ørstavik Aase, i gang en kartlegging av offentlige nettsider de kunne stole på. De endte opp med en oversikt over e-læringer og digitale verktøy for pasienter og pårørende i et excel-ark.

– Oversikten er selvsagt ikke uttømmende da det hele tiden kommer nye ressurser til mens andre blir flyttet eller utdaterte. Vi har forsøkt å holde fokus på gode, større e-læringer og podcaster og ekskludert små youtube-videoer og rene infosider. I tillegg har det vært viktig for oss at verktøyene har et kvalitetsstempel ved å være utviklet av helseforetakene eller andre offentlige aktører, sier Sissel.

Nå ønsker de å dele oversikten de har jobbet frem med andre som kanskje sitter i samme situasjon.

– Det er et stort ønske at arbeidet som vi har begynt på ivaretas og videreføres nasjonalt. Det tror jeg hadde vært til nytte for mange i feltet, avrunder Camilla.

Et nasjonalt samarbeid

Et stadig økende press på å dreie virksomheten over i digital retning kombinert med et stort og uoversiktlig bilde medfører at NK LMH nå setter i gang et større nasjonalt prosjekt. Målet er en felles digital ressursbank. Likeverdig tilgjengelighet, god kvalitet og hensiktsmessig bruk er sentrale drivere.

Siw Bratli
Siw Bratli

– Vi ønsker å samarbeide med feltet om å utvikle en felles digital ressursbank. Oversikten fra Helse Møre og Romsdal er et godt utgangspunkt å bygge videre på, sier Siw Bratli, leder ved Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH).

– Kunnskapsgrunnlaget vi sitter med nå, både oppsummert forskning og erfaringskunnskap, tilsier at tiden er moden for å gå i gang med et slikt arbeid. Vi håper mange har lyst til å bidra. Det vil  sikre god forankring og nytte for feltet, avrunder Siw.

  • Publisert: 23. februar 2024.
  • Sist oppdatert: 26. februar 2024.