Publisert

Hva er effekten av samvalgsverktøy?

Pasienter som bruker samvalgsverktøy, får økt kunnskap og en mer aktiv rolle i beslutningsprosessen. Det viser resultatene fra en nylig publisert Cochrane-oversikt.

Cochrane-oversikt

I systematiske oversikter søker man etter og oppsummerer studier som svarer på et konkret forskningsspørsmål. Studiene blir funnet, vurdert og oppsummert ved å bruke en systematisk og forhåndsbeskrevet fremgangsmåte. Les mer om Cochrane-oversikter her (på engelsk).

Som pasient eller bruker har du rett til å medvirke i valg av undersøkelses- eller behandlingsmetoder. Samvalg er prosessen der du sammen med helsepersonell tar beslutninger om hva som passer best for deg.

I Cochrane-oversikten «Decision aids for people facing health treatment or screening decisions» ble det undersøkt hva som skjer når helsepersonell bruker samvalgsverktøy sammen med pasienter som står overfor en helsebeslutning, sammenliknet med vanlig praksis.

Forskningen viser at bruk av samvalgsverktøy gir:

  • økt kunnskap
  • mindre beslutningskonflikt
  • ingen forskjell i å angre på behandlingsvalget
  • trolig bedre beslutningsklarhet
  • økt risikoforståelse
  • noe mindre klinikerstyrt beslutningstaking

Norsk omtale

Therese K. Dalsbø

Therese Kristine Dalsbø, seniorforsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH), har sammen med Simone Kienlin, sykepleier, ph.d.-stipendiat og spesialrådgiver Universitetssykehuset Nord-Norge, UiT – Norges arktiske universitet og Samvalg Helse Sør-Øst, skrevet en norsk omtale av den nylig publiserte Cochrane-oversikten. Omtalen er publisert i Sykepleien forskning. Les den norske omtalen her.

 

  • Publisert: 28. februar 2024.
  • Sist oppdatert: 28. februar 2024.