Publisert

Ny pårørendeveileder på høring – gi innspill innen 12. september

Helsedirektoratet sendte nylig forslag til «Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten» på ekstern høring, slik at alle som ønsker det kan gi innspill. Veilederen handler om involvering av og støtte til pårørende i helse- og omsorgstjenesten. Den omfatter pårørende i alle aldre, uavhengig av pasientens eller brukerens diagnose.

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) har deltatt i utviklingen av den nye pårørendeveilederen. Ann Britt Sandvin Olsson, spesialrådgiver, har representert NK LMH i arbeidet. Fra fagfeltet for øvrig har Randi Hovde fra lærings- og mestringssenteret i Sandefjord kommune deltatt.

Utviklingen av veilederen har bygget på medvirkning fra en rekke brukerrepresentanter og fagpersoner, fra både større og mindre organisasjoner, fagmiljø og kompetansetjenester. Arbeidet har blitt ledet av seniorrådgiver Therese Opsahl Holte, godt støttet av Kari Bøckmann og Bente Weimand som ledere av henholdsvis arbeidsgruppen for voksne som pårørende og arbeidsgruppen for barn og unge som pårørende.

Skjermbilde av Helsedirektoratets sider om pårørendeveilederenMålet med veilederen

Pårørendeveilederen skal bidra til at:

– pårørende involveres i helse- og omsorgstjenesten til det beste for pasienten
– barn og ungdom som pårørende fanges opp tidlig og får nødvendig informasjon og oppfølging
– voksne pårørende med omsorgsoppgaver og/eller store belastninger tilbys individuelt tilpasset støtte og avlastning, opplæring og veiledning

Gi innspill

Som del av arbeidsgruppa for voksne pårørende har NK LMH allerede gitt en rekke innspill i utviklingsprosessen og skriver derfor ikke et eget høringsinnspill. Vi oppfordrer imidlertid fagpersoner og brukerrepresentanter til å komme med sine innspill slik at denne veilederen i størst mulig grad kan bidra til at pårørende i alle aldre ivaretas på godt vis i møte med helse- og omsorgstjenesten.

Mer informasjon om høringsprosessen finnes her.

Vi ser fram til det endelige resultatet.

Skrevet av Ann Britt Sandvin Olsson

  • Publisert: 21. juni 2016.
  • Sist oppdatert: 21. juni 2016.