Publisert

Presentasjoner fra konferansen er tilgjengelig

Har du lyst til å se igjen noen av presentasjonene fra konferansen Friskliv • Læring • Mestring – med brukerne i sentrum? Nå kan du laste ned disse på mestring.no.

18. – 20. november inviterte Helsedirektoratet og Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) til felles konferanse for friskliv, læring og mestring. Formålet med konferansen var å skape en møteplass som la til rette for inspirasjon og faglig påfyll, samt kunne bidra til økt samarbeid i helsetjenesten.

Programmet og de fleste presentasjonene fra konferansen kan lastes ned fra denne siden. Ønsker du et tilbakeblikk på konferansen, kan du lese vår oppsummeringsartikkel.

Runar og Ståle Duo under åpningen av konferansen.
Runar og Ståle Duo under åpningen av konferansen. Foto: Karl Fredrik Westermann
  • Publisert: 4. desember 2015.
  • Sist oppdatert: 6. januar 2016.