Publisert

​SMIL med i bok om kunnskapsbaserte tiltak for barn som pårørende

Kunnskapsbaserte tiltak for barn som pårørende er den røde tråden i den nye boka «Familier i motbakke» fra BarnsBestes forskernettverk. Gruppetilbudet SMIL – styrket mestring i livet – som er utviklet ved NK LMH, er beskrevet i boka.

Siw Bratli og Ellen Østberg med bok med omtale av SMIL
Forfatterne av kapittelet om SMIL, Siw Bratli og Ellen Østberg, med boka på boklanseringen 28. mai. Tredjemann, Per Øyvind Lindgren, var ikke til stede da bildet ble tatt.

 

Gruppetilbudet SMIL – styrket mestring i livet – retter seg mot barn og unge som har foreldre som har psykiske og/eller rusrelaterte helseutfordringer, og deres familier. Tilbudet er utviklet ved Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH).

I boka «Familier i motbakke – på vei mot støtte til barn som pårørende» fra BarnsBestes forskernettverk har Siw Bratli, Ellen Østberg og Per Øyvind Lindgren skrevet et kapittel om SMIL. Siw Bratli, som nå er leder ved NK LMH, ledet utviklingsfasen av SMIL-prosjektet. Ellen Østberg var tidligere prosjektleder for implementeringsfasen av SMIL og drifter  i dag NK LMHs SMIL-nettverk. Per Øyvind Lindgren fra Kristiansand kommune har lang erfaring med å jobbe med SMIL-tilbud sammen med lærings- og mestringssenteret ved Sørlandet sykehus HF.
Boka lanseres 28. mai.

 

Tekst og foto: Norunn K. Torheim

  • Publisert: 22. mai 2015.
  • Sist oppdatert: 29. juni 2020.