Publisert

Innflytningsfest ved NK LMH

20. mai kunne vi ved NK LMH endelig feire at vi har kommet i orden i nye lokaler på Aker sykehus. Flere av dem som ønsket velkommen, trakk fram at Aker helsearena er en ideell plassering for NK LMH som nå jobber med både spesialist- og kommunehelsetjenesten.


Bruk pilene midt på til høyre på bildet for å bla deg framover i bildeserien.

I september 2014 flyttet Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) til Aker sykehus. 20. mai var det tid for innflytningsfest og offisiell markering av at NK LMH er en del av Aker helsearena som er en samhandlingsarena for spesialist- og primærhelsetjenesten.

Vi hadde invitert nye og gamle naboer og personer som har hjulpet oss med stort og smått i flytteprosessen.

NK LMHs virksomhet

Leder ved NK LMH Siw Bratli ønsket gjestene velkommen og fortalte om NK LMHs tre hovedoppgaver

  • forskning
  • utvikling
  • kommunikasjon og formidling

og satsingsområdene for 2014–2016  som skal bidra til at NK LMH støtter best mulig opp under lærings- og mestringstjenester i helseforetak og kommuner

  • nasjonale oversikter over tjenester og aktivitet
  • kunnskapsgrunnlag
  • helsepedagogikk
  • kommunale lærings- og mestringstjenester

– Vi har blitt tatt godt i mot med velvilje på alle kanter, har fått god støtte og gleder oss til å ta del i miljøet og en spennende videreutvikling på Aker, sa Bratli.

Ideell plassering

Tove Strand som er viseadministrerende direktør ved Oslo universitetssykehus HF (OUS) og leder for stab samhandling og internasjonalt samarbeid som NK LMH er organisert inn under i OUS, var blant dem som sa noen ord til NK LMH.

Hun mener Aker helsearena er riktig plassering for NK LMH, både fordi det var på Aker tankesettet bak lærings- og mestringstjenester kom fra i sin tid med det første lærings- og mestringssenteret, og fordi Aker helsearena som er en samhandlingsarena, er et ideelt sted nå som NK LMH også skal bidra inn i kommunesektoren.

Nytte-kostnadsanalyser

Strand er opptatt av gode nytte-kostnadsanalyser. Hun mener det eneste som virker når det skal budsjetteres, er å dokumentere at det er samfunnsnyttig. Hun mener det ikke burde være så vanskelig å vise at dersom personer som har langvarige helseutfordringer, og deres pårørende, får innsikt i egen sitasjon, så blir de bedre.

Strand understreket at NK LMH ikke må glemme spesialisthelsetjenesten og at den fortsatt har viktige oppgaver innen læring og mestring, og at det må være gjensidig vekst i kommuner og spesialisthelsetjenesten.

God utvikling

Strand påpekte at NK LMH er inne i en fin fase med god utvikling også på det faglige både når det gjelder forsknings- , utviklings- og formidlingsarbeid. Og hun slo et slag for NK LMHs nyhetsbrev.

Tekst: Norunn K. Torheim
Foto: Norunn K. Torheim og Marie Moksness

  • Publisert: 21. mai 2015.
  • Sist oppdatert: 6. juli 2023.