Publisert

Spørsmål og svar om helsepedagogikk

På den digitale temasamlingen om helsepedagogikk i januar kom det inn flere gode spørsmål fra deltakerne. I denne saken kan du lese noen av våre svar.

Torsdag 26. januar arrangerte vi den første av flere digitale temasamlinger om ulike områder innen helsepedagogikk. I denne temasamlingen delte en forsker, en praktiker og en brukerrepresentant kunnskap og erfaringer om hva helsepedagogikk er og hvorfor det er så viktig. Du kan lese mer om samlingen og se den i opptak her.

Spørsmål og svar

På slutten av samlingen ble det oppfordret til å sende inn spørsmål. Vi deler her et utvalg:

Er læring og mestring mulig i individuell sammenheng?

Individuelle tilbud er læringsaktivitet i én-til-én-møter. Det kan for eksempel være undervisning hos fastlegen knyttet til egenbehandlingsplan for kols, målrettede samtaler ved Frisklivssentralen (helsesamtaler mm.), røykesluttkurs og poliklinisk veiledning ifm. nyoppdaget diabetes. For å defineres som et lærings- og mestringstilbud skal det være målrettet og strukturert pedagogisk aktivitet for pasienter, brukere og/eller pårørende med mål om styrket helsekompetanse, mestring og økt livskvalitet.

Les mer om våre definisjoner her.

Ifølge André Vågan, seniorforsker ved NK LMH, er læring og mestring i individuelle møter både mulig og effektfullt for pasienter, brukere og pårørende. Blant annet viser norsk forskning at pasienter med hjerte- og karsykdom ønsker seg opplæring av spesialisert helsepersonell som har oppdatert teoretisk kunnskap, et helhetlig syn på pasientenes situasjon, sensitivitet for pasientens interesser og læringsbehov, samt evne til å skreddersy pasientopplæringen i tråd med den enkeltes situasjon. Les mer om forskningen til Margrét Svavarsdóttir her.

Torild Hille Lokøen, som er brukermedvirker med lang pasienterfaring, er helt tydelig på at læring og mestring er mulig i individuelle sammenhenger. Hennes erfaring er at læring og mestring hører med i alle pasient- og pårørendemøter som helsepersonell har.

– Hvert eneste møte gir muligheter for å øke vår helsekompetanse, som igjen kan gi pasienten økt følelse av mestring og kontroll, sier hun. Om det er korte møter på noen minutter eller lenger konsultasjoner er det innholdet i minuttene som avgjør hva pasienten, brukeren eller pårørende sitter igjen med. Bare det å være mer bevisst på mulighetene hvert møte gir tror jeg kan gi en bedre helsetjeneste til mottaker, altså pasienten meg, sier hun.

Hvem er «vi» som jobber som helsepedagoger? Alt helsepersonell i pasientrettet arbeid? Eller de få som jobber med gruppebaserte opplæring?

Med helsepedagog refererer vi ved NK LMH til en fagperson i helse- og omsorgstjenesten som gir informasjon, undervisning, veiledning eller råd for å bidra til styrket mestring og helsekompetanse. Tilnærmingen kan være én-til-én eller i gruppe.

Betegnelsen helsepedagog benyttes for å understreke fagpersoners rolle som pedagoger i møte med brukere, pasienter eller pårørende.

Mulighetsrommet – hva er det for dagens helsepersonell? I den konteksten vi befinner oss? Tid – økonomi – bemanning ift ant. pasienter o.l.

Hilde Blindheim Børve, spesialrådgiver ved NK LMH, som også har lang erfaring med helsepedagogisk utøvelse i praksis uttrykker stor forståelse for at handlings- og mulighetsrommet er utfordrende med mangel på tid, økonomi og bemanning. Samtidig løfter hun frem at det i en slik kontekst trolig er viktigere enn noensinne å legge til rette for læring som fremmer helsekompetanse, og støtte pasienter, brukere og pårørende til å finne frem i relevant helseinformasjon og aktuelle tilbud. Det kan vises til aktuelle gruppetilbud som lærings- og mestringssentrene arrangerer, til kommunale tilbud i hjemkommunen eller til helsenorge.no sine informasjonssider.

Vifte av pedagogiske verktøy – hva er mulig i dagens helsekontekst?

Tilstrekkelig med tid er en utfordring for mange. Å ha kompetanse i å bruke ulike pedagogiske verktøy er imidlertid en styrke for alle som har kontakt med brukere, pasienter og pårørende. Det er mange situasjoner i praksis der informasjonsformidling, undervisning og veiledning foregår og det å kunne benytte ulike verktøy avhengig av situasjonen vil kunne gi bedre læringsutbytte. Lærings- og mestringstilbud i gruppe er for eksempel en effektiv metode ved at flere får tilgang på fagpersoners kompetanse samtidig. Dette kan i tillegg gi økt utbytte for deltakerne ved å treffe medpasienter og andre som har felles utfordringer og informasjonsbehov.

Neste temasamling

Neste temasamling er torsdag 30. mars kl. 11 – 11.45 om brukermedvirkning i tjenesteutvikling. Da vil forsker Ann Britt Sandvin Olsson fra NK LMH, sammen med fagperson Kari Fredriksen og brukerrepresentant Edgar Wammervold presentere konkrete tips og triks til hvordan få til brukermedvirkning i tjenesteutvikling.

Du kan melde deg på neste temasamling allerede nå! Gå til påmelding her.

Digitalt kurs i helsepedagogikk

Vi har plass til flere deltakere på det digitale kurset i helsepedagogikk som starter i april. Les mer om kurset her.

  • Publisert: 21. februar 2023.
  • Sist oppdatert: 21. februar 2023.