Publisert

Bli med på digitalt kurs i helsepedagogikk?

Jobber du med lærings- og mestringstilbud og ønsker å lære mer om helsepedagogikk og digitale metoder og verktøy? NK LMH arrangerer denne våren et digitalt kurs i helsepedagogikk for fagpersoner og brukerrepresentanter i kommuner og sykehus. 

Kurset skal bidra til at deltakerne opplever trygghet i å planlegge og gjennomføre kurs, undervisning, veiledning og informasjonsformidling for brukere, pasienter og pårørende, også med digitale ressurser og læringsaktiviteter.  

Kursbeskrivelse finner du her

Vi vet at det er etterspørsel etter digitale verktøy og ressurser, både til kurs i helsepedagogikk og i tilbud til brukere, pasienter og pårørende, sier Anita Alvheim, prosjektleder og spesialrådgiver ved Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH). Derfor utvikler vi digitale ressurser som praksisfeltet kan bruke i egne kurs og til fagutvikling. Ressursene vil inngå i det digitale kurset der vi tester ulike måter å bruke dem på.  

Du må godta statistics cookies for å kunne se dette innholdet.

Hvem passer kurset for?

Kurset er ment for fagpersoner og brukerrepresentanter som driver eller skal i gang med lærings- og mestringstilbud individuelt eller i gruppe. Det består av fem kursdager i løpet av syv uker og er en digital utprøving av håndbok i helsepedagogikk 

I kurset legges det opp til omvendt undervisning der deltakerne gjennom egenarbeid forbereder seg til kursdagene. Dette vil inkludere å se faglige teoriressurser, høre podkast-episoder og gjøre refleksjonsoppgaver. Hensikten er å skape interaktive kursdager med god tid til gruppearbeid, erfaringsutveksling og bruk av digitale verktøy. Det oppfordres til å delta sammen med kollegaer fra samme arbeidssted.

– Vi vet at dersom flere fra samme arbeidsplass deltar på kurset, samt at kompetansehevingen er forankret i ledelsen, øker sjansene for at kunnskapen blir tatt i bruk i praksis i etterpå, sier Alvheim.  

Lyst til å delta?

Kurset er gratis, men har et tak på antall plasser. For å delta må du sende en e-post til anita@mestring.no med en kort begrunnelse for hvorfor du ønsker å delta på det digitale kurset i helsepedagogikk innen 13. mars 

Du får tilbakemelding på om du får plass senest 17. mars. 

Datoer for kursdagene er 20. og 27. april, 4. og 25. mai og 1 juni, og det er et krav at man kan stille på minimum 80 prosent av kurset for å motta kursbevis. 

Aktuell lesning:  

 

  • Publisert: 20. januar 2023.
  • Sist oppdatert: 16. februar 2023.