Publisert

Se webinar om helsepedagogikk i opptak

Fikk du ikke deltatt på vår digitale temasamling om hva helsepedagogikk er og hvorfor det er så viktig? Nå kan du se webinaret i opptak.

Torsdag 26. januar arrangerte vi den første av flere digitale temasamlinger om ulike områder innen helsepedagogikk. I denne temasamlingen delte en forsker, en praktiker og en brukerrepresentant kunnskap og erfaringer om hva helsepedagogikk er og hvorfor det er så viktig.

Se opptak av temasamlingen

Spill av opptaket under eller klikk deg direkte inn på opptaket som ligger i Vimeo.

Du må godta statistics cookies for å kunne se dette innholdet.

I tillegg til å dele kunnskap ønsker vi med disse samlingene å vise ulike metoder og verktøy som kan brukes i egen praksis. I denne første temasamlingen ble innholdet formidlet gjennom samtale og Slido ble brukt som digital ressurs for å skape interaksjon med deltakerne. Deltakerne ble blant annet spurt om hva de mente var viktige egenskaper hos en helsepedagog. Det var også mulighet for å stille spørsmål via Slido. Disse er besvart i en egen artikkel på mestring.no.

Vil du vite mer om helsepedagogikk?

Ønsker du å lære mer om helsepedagogikk, kan vi anbefale å lese artikkelen til André Vågan m.fl (2016) om Helsepedagogisk kompetanse, læring og mestring og boka Helsepedagogiske metoder – teori og praksis. Du finner også en egen seksjon med innhold om helsepdagogikk på mestring.no, der blant annet den didaktiske relasjonsmodellen er beskrevet.

Er du interessert i forskning på læring og mestring?

Les vår nye kunnskapsoppsummering om effekten av frisklivstiltak eller gå inn på seksjonen Forskning på mestring.no for å lese om våre publikasjoner, få tips til litteratur eller hjelp til å finne fram i forskningen. Har du konkrete spørsmål til forskningen, er du velkommen til å kontakte forskerne våre!

 

  • Publisert: 3. februar 2023.
  • Sist oppdatert: 6. mars 2023.