Publisert

– Dette er starten på en ny tid for ungdomshelse

Konferanse om unges helse, unge brukermedvirkere Helt sjef!

Etter konferansen om unges helse – «Noen å spille på lag med» – er Liv-Grethe K. Rajka ved NK LMH optimist med tanke på framtida for satsingen på unges helse i helsetjenesten. NK LMH presenterte nye lærings- og mestringstilbud og nytt kompetansehevingsprogram på konferansen.

Bruk pilen til høyre midt på bildet over for å bla deg framover i bildekarusellen.

Om konferansen

Ungdommer, avlang kollasj, Unges helse

Konferansen «Noen å spille på lag med!» ble holdt på Lillestrøm 17.–18. november.

Konferansen var beregnet på dem som treffer ungdom og unge voksne som har helseutfordringer, i sitt arbeid.

Dette var den tredje nasjonale konferansen om unges helse i regi av Norsk forening for unges helse (NFUH).

Helsedirektoratet og Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) støttet konferansen og satt i programkomiteen.

Unge funksjonshemmede og Ungdomsmedisin ved Akershus universitetssykehus HF var samarbeidspartnere.

Konferanse unges helse, avslutning

Spesialrådgiver ved NK LMH, Ann Britt Sandvin Olsson (til høyre på bildet) takket leder og nestleder i Norsk forening for unges helse, Frøydis Olafsen og Liv-Grethe Kristoffersen Rajka, for deres innsats for fagfeltet. Olafsen og Rajka overlater nå vervene i Norsk forening for unges helse til nye krefter.

 

På konferansen «Noen å spille på lag med» om unges helse på Lillestrøm 17.–18. november hadde Norsk forening for unges helse samlet over 350 deltakere som er interessert i unges helse. Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) og Helsedirektoratet var medarrangører. Helseminister Bent Høie åpnet konferansen.

Nå vil alle det samme

Spesialrådgiver ved NK LMH, Liv-Grethe Kristoffersen Rajka, som til nå har vært nestleder i Norsk forening for unges helse, var svært fornøyd med konferansen.

– Nå ser vi at ulike aktører som helseministeren, Helsedirektoratet, Barneombudet, ulike fagmiljøer og Unge funksjonshemmede snakker samme språk og vil i samme retning. Så her har det vært en svært positiv og gledelig utvikling siden vi i Norsk forening for unges helse startet vårt arbeid i 2007, sier hun.

– Dette er en konferanse på tvers av fag, spesialist- og kommunalhelsetjeneste og barne- og voksenorientert helsetjeneste og som holdes sammen med brukerne. Det viser at unges helse omfatter svært mange tjenester og henspiller på konferansens slagord: Noen å spille på lag med. Det er også positivt at vi kan ha en konferanse der vi snakker om hvor vi vil. Jeg er sikker på at dette er starten på en ny tid for ungdomshelse.

Rajka legger til at det er viktig at ungdomshelsestrategien som regjeringen jobber med i forbindelse med stortingsmeldingen om primærhelsetjenesten, ikke blir for smal og bare handler om prevensjon og rusmisbruk, men lar langvarige helseutfordringer og overganger fra barne- til voksenorienterte tjenester bli sentrale tema.

Ønsker innspill til ungdomshelsestrategi

Helseminister Bent Høie, som åpnet konferansen, lovet å involvere ulike miljøer, og de unge spesielt, for å få innspill til utfordringer og løsninger som må med i den kommende ungdomshelsestrategien. Han vil blant annet se på tilgjengelighet, kapasitet og tverrfaglighet i tjenestene for å sikre gode overganger fra barne- til voksenorienterte helsetjenester. Han viste til at unge har fortalt at de faller mellom Donald og fyrstekaker i helsetjenesten.

– Skal vi sette barn og unge i sentrum, må vi være villige til å endre måten vi jobber på, understreket han.

Høie siterte tidligere barne-, likestillings-, og inkluderingsminister, Inga Marte Thorkildsen, som har sagt at vi må slutte å tenke på ungdom som en problemgruppe som må forebygges, og i stedet se på ungdom som en viktig ressurs.

Trenger tilrettelagte tjenester

Unges håndtering av helseutfordringer kan ha stor betydning for framtidig helse og livskvalitet. Unge som har langvarige helseutfordringer, har spesielle behov og får i liten grad den oppfølgingen de har rett på eller behov for. Det er spesielt viktig med god oppfølging i overgangene fra barn til ungdom og fra ungdom til voksen. Tilbud som er tilpasset de unge og deres behov, er avgjørende for god oppfølging, og fagpersoner etterspør mer kompetanse for å kunne møte unge og deres nærstående på en god måte.

Med dette som bakteppe har Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) huset prosjektet Ung medvirkning og mestring (UMM) i tre år. Målsettingen har vært å utvikle tilbud som skal bidra til mestring ved langvarige helseutfordringer i overgangene fra barn til ungdom og fra ungdom til voksen.

Nye tilbud for unge, foreldre og fagpersoner

NK LMH har utviklet tilbudene Helt sjef og Treff meg!. Helt sjef! er tre gruppebaserte lærings- og mestringstilbud for unge som har langvarige helseutfordringer, og deres foreldre. Treff meg! er et kompetansehevingsprogram for fagpersoner som møter dem.

UMM-prosjektet eies av Unge funksjonshemmede (UF). NK LMH er medeier og utfører. Prosjektet finansieres av ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering og NK LMH. Akershus universitetssykehus HF (Ahus) og Sørlandet sykehus HF har vært pilotsteder for utvikling og utprøving av både lærings- og mestringstilbudene og kompetansehevingsprogrammet.

– Treff meg! så jeg kan få være Helt sjef! i mitt eget liv. Det var budskapet da hele 11 brukere og fagpersoner som har vært med og utvikle og prøve ut Treff meg! og Helt sjef! stod på scenen på konferansen på Lillestrøm.

Materiell til både Treff meg! og Helt sjef! ligger fritt tilgjengelig på mestring.no/umm. Prosjektleder for UMM ved NK LMH, Petronelle G. Herbern, avsluttet med å oppfordre konferansedeltakerne til å bruke nettsiden og spre informasjon om tilbudene til samarbeidspartnere.

Bruk pilen til høyre midt på bildet under og bla deg framover i bildekarusellen for å se og lese mer om presentasjonen av Treff meg! og Helt sjef!.

Tekst og bilder: Norunn K. Torheim

Bilde av ungdomsrådet ved Ahus og bilde fra avslutning i tekstboks: Tone Nøren

  • Publisert: 28. november 2014.
  • Sist oppdatert: 2. juli 2020.