Publisert

Når vil du ha nasjonal konferanse?

NK LMH planlegger en nasjonal konferanse høsten 2015 eller vinteren 2016. Du kan være med og påvirke når, ved å svare på spørreskjema innen 7. desember.

Spørsmål om datoer nasjonal konferanse 2015/2016
Hva vil du det skal stå på spørsmålstegnenes plass?

Delta i julekalender og vinn gratis deltakelse

Julekalender, snømann og treHovedvinneren av NK LMHs julekalender 2014 får dekket deltakeravgift på den nasjonale konferansen.

Les mer om kalenderen og åpne dagens luke.

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) planlegger å arrangere en nasjonal konferanse over to dager for lærings- og mestringsfeltet. Ønsket om konferanse kom tydelig fram i brukerundersøkelsen NK LMH hadde blant dere som bruker mestring.no, i januar 2014.

Vi kommer til å etablere en programkomité med representanter fra helseforetak, kommuner og brukerorganisasjoner, men før vi gjør det, vil vi gjerne vite når det passer best for dere som skal delta, å komme på en slik konferanse. Fyll ut skjemaet under for å gi dine innspill til oss (skjemaet ble fjernet etter at svarfristen var gått ut).

Resultat: Konferansen blir i slutten av november 2015.

Skrevet av Norunn K. Torheim

  • Publisert: 25. november 2014.
  • Sist oppdatert: 30. januar 2015.