Publisert

Ny studie om nytteverdi av lærings- og mestringstilbud for barn og unge

Hva innbærer det å leve med helseutfordringer for barn og unge? Hva betyr det for dem å delta på lærings- og mestringstilbud? Dette er spørsmål som flere stiller seg i praksisfeltet, som et viktig ledd i arbeidet med kvalitetssikring og videreutvikling. NK LMH har nylig satt i gang en litteraturstudie for å finne svar.

Bedre medisinsk behandling og oppfølging bidrar til at stadig flere barn og unge lever med langvarige helseutfordringer. Dermed øker også andelen barn og unge som har behov for mestringsstøttende tiltak. Betydningen av lærings- og mestringstilbud for barn og unge er imidlertid ikke tilstrekkelig dokumentert.

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) har derfor satt i gang en litteraturstudie knyttet til effekt og nytte av mestringstilbud for barn og unge med langvarige helseutfordringer. NK LMH vil i denne studien gjennomføre brede systematiske søk på internasjonal forskning i en rekke databaser. Hensikten med studien er å bidra til kunnskapsbaserte lærings- og mestringstilbud for barn og unge.

Ser hele prosjektgruppen sitte i trappa utenfor NK LMHS kontorer
Det var livlige diskusjoner da prosjektgruppen møttes for første gang på Aker sykehus. Eli Valås var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Det har blitt etablert en prosjektgruppe for studien, og gruppa møttes for første gang tidlig i november. For å sikre at resultatene av studien får et bredt nedslagsfelt og størst mulig relevans, består prosjektgruppen av både brukere, forskere og representanter fra praksisfeltet. Studien ledes av André Vågan, seniorforsker ved NK LMH. De andre medlemmene er:

  • Camilla Lyngen, styreleder i Unge funksjonshemmede
  • Stine Bjerklund Dybvig, medlem av brukerutvalget og ungdomsrådet ved Oslo universitetssykehus
  • Anne Trollvik, førsteamanuensis ved Høgskolen i Hedmark
  • Eli Valås, spesialpedagog og rådgiver ved lærings- og mestringssenteret Nidaros DPS
  • Una Stenberg, seniorforsker ved NK LMH
  • Liv-Grethe Kristoffersen Rajka, spesialrådgiver ved NK LMH
  • Karl Fredrik Westermann, erfaringskonsulent ved NK LMH

Relaterte litteraturstudier
I juli i år ble en kunnskapsoppsummering om effekt og nytteverdi av deltakelse på lærings- og mestringstilbud for voksne publisert. Du kan lese mer om resultatene fra denne på mestring.no: Lærings- og mestringstilbud – nyttig og effektfullt.

Skrevet av Karl Fredrik Westermann

  • Publisert: 7. desember 2016.
  • Sist oppdatert: 29. mai 2019.