Publisert

Styrket brukerkompetanse ved NK LMH

Det er med glede vi ønsker Karl Fredrik Westermann velkommen i en 20 prosents stilling som erfaringskonsulent ved NK LMH. Karl Fredrik har arbeidet med brukermedvirkning på tjenestenivå både i sykehus og kommune. Han er godt kjent med NK LMH fra før, blant annet gjennom deltakelse i et forskningsprosjekt.

Bilde av Karl Fredrik WestermannKarl Fredrik har nylig avsluttet et fem års engasjement i Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte, Oslo og Akershus fylkeslag, som både styremedlem (1 år) og leder (4 år). Han har også vært medlem i somatikknettverket til BarnsBeste i 5 år. I dag er han komitémedlem i Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK).

Bakgrunn

Av utdannelse har Karl Fredrik en Cand. mag. grad fra Universitetet i Tromsø med fagene psykologi, pedagogikk og statsvitenskap. I tillegg har han studert strategi og kompetanseledelse ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Han har arbeidserfaring fra både store og små private bedrifter og offentlige institusjoner.

Gi noe tilbake

Det er mye energi og tiltakslyst hos Karl Fredrik, som er svært opptatt av at mennesker som trenger det skal få hjelp når de blir rammet av langvarige helseutfordringer. Etter selv å ha fått livet endret av uforutsette helseutfordringer, var han kjapt i gang med å jobbe for å forbedre pasientforløp og hjelpe til slik at pasienter og pårørende får god nok informasjon underveis i sykdomsforløpet.

–Etter vellykket medisinsk behandling ønsket jeg å gi noe tilbake og bidra til at andre får det bedre, sier Karl Fredrik.

Godt kjent

I engasjementet ved NK LMH skal Karl Fredrik delta som erfaringskonsulent i både utviklings- og forskningsprosjekter og i tillegg bidra inn i formidlingsarbeidet. Dette er ikke første gangen vi i NK LMH samarbeider med Karl Fredrik. Han har tidligere bidratt som medforsker med brukererfaring i arbeidet med å oppsummere kunnskap om effekt og nytteverdi av gruppebaserte lærings- og mestringstilbud. I tillegg tok han jobben som fotograf under den nasjonale konferansen i fjor.

Vi ser frem til videre samarbeid og ønsker Karl Fredrik velkommen!

Tekst: Cecilia Sønstebø

  • Publisert: 3. juli 2016.
  • Sist oppdatert: 6. desember 2018.