Publisert

Styrket pårørendestøtte – høringssvar

Regjeringen ønsker å styrke pårørendestøtten i kommunen og foreslår en endring i helse- og omsorgstjenesteloven. Vi i NK LMH støtter dette formålet, men er usikre på om de foreslåtte endringene er tilstrekkelige for å lede til styrket pårørendestøtte.

Skjermbilde av høringssvar-dokumentetNasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) leverte i går fra seg høringsinnspillet som blant annet problematiserer begrepsbruk og mangel på krav til kommunen for tilrettelegging av brukermedvirkning.

Den nye lovteksten (§ 3-6) har ingen formuleringer knyttet til kommunens ansvar for å tilrettelegge for samarbeid med pårørende. Det mener vi er en svakhet. Pårørende blir sett som en mottaker av informasjon, opplæring og veiledning og ikke som en reell samarbeidspartner (i de tilfeller hvor pårørende selv ønsker å være det). En slik holdning til pårørende synliggjøres også i kraft av begrepet ”opplæring” som harmonerer dårlig med mål om samarbeid, medvirkning, læring og mestring.

Hele vårt høringssvar, finner du det på denne siden.

Skrevet av Cecilia Sønstebø

  • Publisert: 15. januar 2016.
  • Sist oppdatert: 15. januar 2016.