Publisert

Styrke kompetanse i brukermedvirkning med digitalt verktøy

Brukermedvirkning er en rettighet, et viktig premiss for kvalitet og skal sikre at brukernes behov er i sentrum. Det er med glede vi annonserer at vi har fått støtte fra Extrastiftelsen til å utvikle et verktøy som skal styrke brukermedvirkning i etablering av kommunale lærings- og mestringstjenester.

Brukermedvirkning i tjenesteutforming er nytt for mange, og det er behov for kompetanseheving knyttet til hvordan gjøre dette i praksis, både blant ansatte og brukerrepresentanter. Tilgjengelighet og brukervennlighet gjør at vi ønsker å utvikle et digitalt verktøy.

Gruppebilde i sort hvittBelyse viktigheten og praktiske gjennomføringstips

I løpet av første kvartal skal prosjektorganisasjonen etableres. Representanter for både kommune- og spesialisthelsetjenesten, brukerrepresentanter og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) skal delta i arbeidet med å utvikle det digitale verktøyet. Prosjektet vil ta lærings-og mestringssentrenes arbeidsmåte som utgangspunkt hvor det er sidestilt samarbeid mellom erfarne brukerrepresentanter og fagpersoner.

Verktøyet vil bestå av korte digitale historier som tematiserer viktige sider ved brukermedvirkning knyttet til lærings- og mestringstjenester. Hva brukermedvirkning innebærer, hvorfor det er viktig og hvordan kan vi gjennomføre det, vil være en viktig del av innholdet. Vi vil også rette fokus mot verdien av brukernes erfaringskompetanse, hva det vil si å være en brukerrepresentant og rekruttering av brukerrepresentanter. Verktøyet vil også inneholde praktiske anbefalinger og tips.

– Vi gleder oss veldig til å komme i gang med dette arbeidet. Å få til reell brukermedvirkning i etablering av lærings- og mestringstjenester er helt essensielt for å lykkes. Vi tror dette verktøyet kan komme til nytte for mange innen lærings- og mestringsfeltet, sier Kari Hvinden, spesialrådgiver og prosjektleder ved NK LMH.

Prosjektet med å utvikle et digitalt verktøy for brukermedvirkning vil være gjennomført i løpet av 2016.

Skrevet av Cecilia Sønstebø

  • Publisert: 13. januar 2016.
  • Sist oppdatert: 14. januar 2016.