Publisert

Læring og mestring for ungdom i tidsskriftet Paidos

Temaet i den siste utgaven av Barnelegeforeningens tidsskrift Paidos er ungdomsmedisin. I den anledning har NK LMH skrevet en artikkel om hvordan helsepersonell kan være støttespillere for ungdom som har langvarige helseutfordringer. Kompetansehevingsprogrammet Treff meg! og lærings- og mestringstilbudene Helt sjef! blir omtalt spesielt.

Paidos er Norsk Barnelegeforenings medlemsblad og kommer ut fire ganger i året. I dette temanummeret har spesialrådgiverne Ann Britt Sandvin Olsson og Liv-Grethe K. Rajka ved Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) skrevet om betydningen av å få relevant støtte 
til mestring i overgangen mellom barndom, ungdomsliv og tidlig voksenliv, samt hva dette krever av fagfolk som møter disse ungdommene.

Paidos -artikkelpaidos artikkel

 

 

 

 

 

 

 

I 2011 innledet NK LMH et prosjektsamarbeid med Unge Funksjonshemmede og daværende Norsk forening for unges helse med mål om å utvikle tilbud både for ungdom som lever med helseutfordringer og deres foreldre. For å bidra til økt kvalitet i møte med de unge og deres foreldre ble det også laget et kompetansehevingsprogram for helsepersonell. Prosjektet resulterte i programmet Treff meg! og tre lærings- og mestringstilbud omtalt som Helt sjef!.

Du kan lese mer om dette prosjektet, Ung medvirkning og mestring (UMM), på våre nettsider.

Kompetansehevingsprogrammet ble prøvd ut ved Oslo universitetssykehus. Lærings- og mestringstilbudene ble gjennomført som pilotprosjekter ved Akershus universitetssykehus og Sørlandet sykehus. I denne utgaven av Paidos deler også Akershus universitetssykehus og Sørlandet sykehus noen av sine piloterfaringer fra lærings- og mestringstilbudene Helt sjef!.

Se vedlagt en elektronisk versjon av Paidos sitt temanummer Ungdomsmedisin.

Tekst: Cecilia Sønstebø

  • Publisert: 6. januar 2016.
  • Sist oppdatert: 21. januar 2016.