Publisert

Julehilsen fra NK LMH

Nå nærmer vi oss jul med raske skritt og nok et år er snart passert. For lærings- og mestringsfeltet og oss i NK LMH har det ikke vært et hvilket som helst år. Vi vil se tilbake på 2015 som godt og begivenhetsrikt.

Både faglig og helsepolitisk har det skjedd mye i året som har gått, og dette er lovende for 2016.

Gjennom utviklingsarbeid, forskningsaktivitet og formidling gjennom ulike kanaler har vi kommet godt på vei med å nå målene innen våre fire satsingsområder. Innenfor forskningen begynner vi å se både interessante og lovende resultater. Samarbeidet med alle dere i lærings- og mestringsfeltet er avgjørende for den gode utviklingen.

Et høydepunkt å se tilbake på fra 2015 vil være den nasjonale konferansen vi arrangerte sammen med Helsedirektoratet. Konferansen har gitt oss ny kunnskap, nye impulser og viktige bekjentskaper, som vi tar med oss inn i arbeidet fremover.

Helsepolitisk medvind

I 2015 har vi sett en klar økning i vektlegging av læring og mestring i sentrale dokumenter.
De helsepolitiske føringene gir fagområdet læring og mestring økt relevans for en bredere og mer variert gruppe av tjenesteytere. Dette beskrives spesielt i den nye Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator. Vi noterer oss med glede et utvidet ansvar for oss som nasjonal kompetansetjeneste og ser frem til videre konkretisering og samarbeid rundt dette i 2016.

julehilsen_web
Foto: yaymicro.com

Avslutningsvis vil vi gjerne takke for alt godt samarbeid gjennom hele 2015. Vi gleder oss til å ta fatt på et nytt spennende år sammen med dere!

Ønsker dere alle en riktig god jul og et godt nytt år!

Med vennlig hilsen
Siw Bratli, leder ved NK LMH

 

Vær oppmerksom på at vi holder stengt i julen fra 24. desember 2015 til 3. januar 2016.

  • Publisert: 17. desember 2015.
  • Sist oppdatert: 17. desember 2015.