Publisert

To nye kollegaer

Oslo universitetssykehus, Aker Sykehus. Foto: Anders Bayer, Oslo universitetssykehus

Ved NK LMH er vi glade for å kunne ta fatt på høstens arbeidsoppgaver med to nye kollegaer. I midten av august ønsket vi Ann-Helen Henriksen og Olöf Birna Kristjansdottir velkommen til oss.

Læring og mestring innen helse er kjent tematikk for både Ann-Helen Henriksen og Olöf Birna Kristjansdottir, som startet opp i sine engasjementer som henholdsvis spesialrådgiver/forsker (100%) og forsker (40%) ved Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) rett etter sommeren.

Ann-Helen, som har bred kompetanse innen pedagogikk og psykologi, skal jobbe med utvikling og implementering av kvalitetssystemer, mens Olöf, som har jobbet mye med mestring og digitale verktøy, skal arbeide med prosjekter knyttet til helsepedagogikk og e-helse.

– Det er en glede å kunne ønske velkommen til Ann-Helen og Olöf, sier Siw Bratli, leder ved NK LMH. De to bringer med seg erfaring og kompetanse som vi kommer til å ha stor nytte av fremover.

Ann-Helen Henriksen

Portrett Ann-Helen Henriksen

Ann-Helen er cand.mag. i pedagogikk og psykologi fra Københavns Universitet. Hun har bred erfaring fra å arbeide med utdanning, utvikling, kvalitativ forskning og ledelse. Ann-Helen har tidligere jobbet som spesialkonsulent ved Center for Klinisk Uddannelse ved Rigshospitalet i København og som pedagogisk konsulent ved Postgraduate Medicinske Institut (PMI), Bispebjerg Hospital, København. Hun har blant annet utviklet pedagogiske kurs for leger og forsket på utdanning av leger. Ann-Helen har også undervist i pedagogikk og psykologi, samt jobbet med brukermedvirkning i ulike prosjekter. Hun disputerte i 2017 fra Medisinsk fakultet, Helsevitenskapelig utdanningssenter (HUS) ved Universitetet i Oslo med en avhandling om kompleksiteten knyttet til involvering av pasienter i helsevesenet.

Olöf Birna Kristjansdottir

Portrett Olöf Birna Kristjansdottir

Olöf er utdannet sykepleier og har doktorgrad fra Medisinsk atferdsfag ved Universitetet i Oslo. Hun har solid kompetanse innen bruk av teknologi i lærings- og mestringssammenheng. Olöf har tidligere arbeidet med nettbaserte mestringstiltak, deriblant tilbud til personer med langvarige smerter og kreft. Hun disputerte i 2014 med en avhandling om utvikling og effekt av et mobiltelefonbasert smertemestringstilbud. Olöf arbeider også som postdoktor ved Senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning ved Oslo universitetssykehus. Hennes postdoktorarbeid har fokus på pasienters styrker og ressurser og utvikling av et digitalt verktøy med formål om å støtte refleksjon og samtale mellom pasient og helsepersonell om hvordan egne styrker og ressurser bidrar til mestring.

Vi gleder oss til å samarbeide med Ann-Helen og Olöf på flere spennende prosjekter fremover!

Tekst: Cecilia Sønstebø
Foto: Siw Merete Paulsen

  • Publisert: 23. august 2018.
  • Sist oppdatert: 11. september 2018.