Publisert

Veileder de som skal etablere lærings- og mestringstilbud for unge, i alle helseregioner

Kirsti Almås og Ragnhild Hals

Tromsø, Kristiansund, Beitostølen, Stavanger og Trondheim med omegn. Dette er noen av stedene som får faglig støtte av NK LMH for å etablere lærings- og mestringstilbud for unge som har langvarige helseutfordringer.

UMM-illustrasjon

Ung medvirkning og mestring (UMM), Helt sjef! og Treff meg!

Ung medvirkning og mestring (UMM) er et treårig prosjekt (2012–2014) ved Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH). Målsettingen er å utvikle tilbud som skal bidra til mestring ved langvarige helseutfordringer i overgangen fra barn til ungdom og fra ungdom til voksen.

Gjennom UMM-prosjektet har NK LMH utviklet

  • lærings- og mestringstilbudene Helt sjef! for ungdom (12–16 år) og unge voksne (17–26 år) som har langvarige helseutfordringer, og deres foreldre. Tilbudene er gruppebaserte og går på tvers av diagnoser.
  • kompetansehevingsprogrammet Treff meg! for fagpersoner som møter unge som har ulike helseutfordringer, og deres foreldre. Kompetansehevingsprogrammet består av en e-læringsressurs med refleksjonsfilmer og fagstoff innen åtte tema. Programmet kan inngå i en fagdag for fagpersoner og brukerrepresentanter

Akershus universitetssykehus HF (Ahus) og Sørlandet sykehus HF har vært pilotsteder for utvikling og utprøving av både lærings- og mestringstilbudene og kompetansehevingsprogrammet.

Prosjektet eies av Unge funksjonshemmede (UF). NK LMH er medeier og utfører. Prosjektet finansieres av ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering og NK LMH.

Les mer om UMM på nettsiden for prosjektet: mestring.no/umm.

I vår søkte vi etter steder som ville ha faglig støtte fra Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) for å komme i gang med lærings- og mestringstilbud for unge som har langvarige helseutfordringer, og deres foreldre.

Både kommuner og helseforetak representert

Kirsti Almås og Ragnhild Hals, som er prosjektrådgivere for Ung medvirkning og mestring (UMM) ved NK LMH, har foreløpig valgt ut fem steder som skal få faglig støtte fra NK LMH.

De utvalgte stedene er: Tromsø, Kristiansund, Beitostølen, Stavanger og Trondheim med omegn.

Alle helseregionene er altså representert, og både lærings- og mestringstjenester, frisklivs- og mestringssentre og rehabiliteringstjenester er blant de utvalgte.

– Vi ønsker at fagpersoner og brukerrepresentanter fra både helseforetak og kommuner og barne- og voksentjenester skal være representert på fagmøtene vi skal ha på hvert av disse stedene i høst, sier Almås og Hals.

Ulike behov

Almås og Hals forteller at stedene vil ha ulike behov for faglig støtte, og at de kan bidra på flere områder.

– Vi kan for eksempel være med i dialog om hva som kan åpne dører for forankring av tilbudene i ledelsen, hvordan de kan synliggjøre behov for økt kompetanse om unges helse, rekruttering av gruppeledere og deltakere eller oppbygging av tilbudene.

På besøkene vil de bistå med

Kirsti Almås og Ragnhild Hals
I høst holder Kirsti Almås (til venstre) og Ragnhild Hals fagmøter og gir faglig støtte til utvalgte steder som skal etablere lærings- og mestringstilbud for unge, og deres foreldre. Første sted får besøk allerede neste uke.
  • generell informasjon om behov for ungdomsrettede tiltak knyttet til langvarige helseutfordringer
  • veiledning og utprøving av kompetansehevingsprogrammet Treff meg!
  • informasjon om hvordan etablere lærings- og mestringstilbudet Helt sjef!
  • anbefalinger for hvordan en fagdag om unges helse kan legges opp som fagseminar eller konferanser, eventuelt som en oppstart til Helt sjef!
  • dialog om videre arbeid

– I utgangspunktet legger vi opp til ett besøk på hvert sted, men vil selvsagt være tilgjengelig i etterkant for videre dialog via telefon, understreker de.

 

Tekst og foto: Norunn K. Torheim

  • Publisert: 7. oktober 2014.
  • Sist oppdatert: 7. oktober 2014.