Publisert

Program NK LMHs forskerkonferanse 2014

Programmet for forskerkonferansen 30. oktober er klart. Konferansen er fulltegnet med godt og vel 100 deltakere.

Om konferansen

Nasjonal forskerkonferanse 2013

Den femte nasjonale konferansen for forskere, helsepersonell og brukerrepresentanter innen lærings- og mestringsfeltet og pasient- og pårørendeopplæringsfeltet.

Arrangør: Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH)

Sted: Radisson Blu Airport Hotell, Oslo Gardermoen (Odin konferanserom, ned trappa til venstre for hotellresepsjonen)

Dato: 30. oktober 2014

Tid: kl. 10–18. Registering fra kl. 9.

Antall deltakere: 100.

Presentasjonene fra konferansen og omtaler ligger på egen side.

Program

9.00 Kaffe og registrering

10.00 Velkomst ved Siw Bratli, leder NK LMH
Informasjon ved møteleder Helge Skirbekk, seniorforsker NK LMH
Posterteasere – lynpresentasjoner av posterne

10.20 Plenumsforedrag: Arnstein Finset, Universitetet i Oslo:
Læring og mestring av forskning om læring og mestring

11.20 Pause

11.30 Første parallellsesjon:
Helsepedagogikk (H1–H2) og Digitale verktøy (D1–D2)

12.10 Pause

12.20 Andre parallellsesjon:
Sosiale nettverk (S1–S2) og Kurs og intervensjoner (K1–K2)

13.00 Lunsj

14.00 Tredje parallellsesjon:
Sosiale nettverk (S3–S5) og Kurs og intervensjoner (K3–K5)

15.00 Pause med postersesjon (P1–P8)

15.30 Plenumsforedrag: Øyvind Andresen Bjertnæs, Kunnskapssenteret:
Brukerorientering av helsetjenesten: begrep, målemetoder og resultater
Kommentar ved Kari Eika, NK LMH

16.30 Pause

16.45 Paneldiskusjon: Forskning i støpeskjeen

Presentasjon av planlagte forskningsprosjekter ved NK LMH
ved Helge Skirbekk, Una Stenberg, André Vågan og Kari Eika, NK LMH

Forskerkonferansen i år har fokusert spesielt på brukermedvirkning i helsetjenesten.
Spørsmål til alle: Hva er viktige forskningsspørsmål?

Ordstyrer: Helge Skirbekk, NK LMH

17.45 Avslutning

18.00 Middag (for de som har meldt seg på)

Innlegg i parallellsesjonene

Helsepedagogikk (H)

 • H1 André Vågan, NK LMH:
  Kunnskapsbasert praksis i pasient- og pårørendeopplæring/læring og mestring
 • H2 Anne Trollvik, Høgskolen i Hedmark:
  Barns erfaring av en deltakende tilnærming i astmaopplæring

Digitale verktøy (D)

 • D1 Helene Hanssen, Universitetet i Stavanger:
  «Kanskje vi trenger litt praksisendring…»
  Betydningen av «pårørendeprogrammet.no» som kompetanseoppbygging for helsepersonell
 • D2 Ólöf Birna Kristjánsdóttir, Oslo universitetssykehus:
  Nettbasert støtteverktøy for foreldre til barn som har eller har hatt kreft
  – utvikling av Connect Foreldre og en pågående pilotstudie

Sosiale nettverk (S)

 • S1 I. Christina Foss, Universitetet i Oslo:
  Hva betyr tilhørighet og nettverk for mestring av diabetes type 2?
  En metasyntese av kvalitativ forsking på feltet
 • S2 Dagmara Bossy, NK LMH:
  Samhørighet, friskhet og kontekst.
  Hvordan frivillige, private og offentlig organisasjoner forstår mestring av langvarige helseutfordringer.
 • S3 Una Stenberg, NK LMH:
  Pårørende til pasienter som har kreft
  – utfordringer gjennom pasientens sykdomsforløp
 • S4 Helge Skirbekk, NK LMH:
  Kaffe, kake og konversasjon.
  En kvalitativ studie av mestring på Vardesentre
 • S5 Birgit Brunborg, Diakonhjemmet Høgskole:
  Opplevelse av å ha et godt liv 10 år etter slaget

Kurs og intervensjoner (K)

 • K1 Wenche Listøl, Haukeland universitetssjukehus:
  Evaluering av lærings- og mestringskurs for kvinner med påvist BRCA1– eller BRCA2-genfeil
 • K2 Harald Hrubos-Strøm, Akershus universitetssykehus:
  Utvikling av en atferdsintervensjon ved manglende mestring av behandling for obstruktiv søvnapné
 • K3 Liv Wensaas, Asker kommune:
  Støtte til livsstilsendringer hos pasienter som utredes for koronar hjertesykdom (CAD)
 • K4 Ingrid R. Knutsen, Universitetet i Oslo/Høgskolen i Oslo og Akershus:
  En diabetesfri aften: Diabetes 2-pasienters forhandlinger om mat
 • K5 Hilde Tuhus Sørli, Blindeforbundet:
  Inspirasjon – læring – mestring. Behovet for og lønnsomheten av rehabilitering av synshemmede

Postere (P)

 • P1 Petronelle Gaarder Herbern, NK LMH:
  Hvordan lette overgang til voksenlivet for unge som har langvarige helseutfordringer?
 • P2 Mariela Lara Cabrera, NTNU/Tiller DPS
  Does an educational intervention influence patients knowledge about mental health treatment options?
  Preliminary results of a Randomized Controlled Trial
 • P3 Una Stenberg, NK LMH:
  Pasientens egne styrker – en undervurdert dimensjon i håndtering av langvarig sykdom?
 • P4 Lisbeth G. Kvarme, Høgskolen i Oslo og Akershus:
  Immigrant parent of disabled or chronically ill children
 • P5 Hilde Eide, Høgskolen i Buskerud og Vestfold:
  Living with hip osteoarthritis: What experiences and needs do patients have in clinical decision making and daily living?
 • P6 Anita Strøm, Lovisenberg diakonale høgskole:
  Next-of-kin of heart failure patients and the invisible care
 • P7 Lillian Sofie Eng, Oslo universitetssykehus:
  PsyConnect – mestring av psykisk helse i samarbeid med helsepersonell for å fremme recovery
 • P8 Cathrine Arntzen, Universitetet i Tromsø/Universitetssykehuset Nord-Norge:
  A critical passage in the stroke survivors rehabilitation trajectory appears after homecoming
 • Publisert: 3. oktober 2014.
 • Sist oppdatert: 18. mars 2020.