Publisert

Forskerkonferansen 2014 vel overstått

Nesten 100 deltakere hadde en lang og innholdsrik dag på Gardermoen 30. oktober. Vi har lagt ut pdf-er av plenumsinnleggene og de fleste innleggene fra parallellsesjonene.

Om konferansen

Den femte nasjonale konferansen for forskere, helsepersonell og brukerrepresentanter innen lærings- og mestringsfeltet og pasient- og pårørendeopplæringsfeltet.

Arrangør: Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH)

Sted: Gardermoen

Dato: 30. oktober 2014

Programkomité: Cathrine Bjorvatn (Helse Bergen HF), Lillian Sofie Eng (Oslo universitetetssykehus HF), Arnstein Finset (Universitetet i Oslo), Trude Anita Hartviksen (Universitetet i Nordland), Aslak Steinsbekk (NTNU) og Helge Skirbekk (NK LMH).

Program

Innlegg i plenum

Innlegg i parallellsesjonene

Helsepedagogikk (H)

Digitale verktøy (D)

 • D1 Helene Hanssen, Universitetet i Stavanger:
  «Kanskje vi trenger litt praksisendring…»
  Betydningen av «pårørendeprogrammet.no» som kompetanseoppbygging for helsepersonell
 • D2 Ólöf Birna Kristjánsdóttir, Oslo universitetssykehus:
  Nettbasert støtteverktøy for foreldre til barn som har eller har hatt kreft
  – utvikling av Connect Foreldre og en pågående pilotstudie
  Last ned pdf av presentasjonen.

Sosiale nettverk (S)

 • S1 I. Christina Foss, Universitetet i Oslo:
  Hva betyr tilhørighet og nettverk for mestring av diabetes type 2?
  En metasyntese av kvalitativ forsking på feltet
 • S2 Dagmara Bossy, NK LMH:
  Samhørighet, friskhet og kontekst.
  Hvordan frivillige, private og offentlig organisasjoner forstår mestring av langvarige helseutfordringer.
  Last ned pdf av presentasjonen.
 • S3 Una Stenberg, NK LMH:
  Pårørende til pasienter som har kreft
  – utfordringer gjennom pasientens sykdomsforløp
  Last ned pdf av presentasjonen.
 • S4 Helge Skirbekk, NK LMH:
  Kaffe, kake og konversasjon.
  En kvalitativ studie av mestring på Vardesentre
  Last ned pdf av presentasjonen.
 • S5 Birgit Brunborg, Diakonhjemmet Høgskole:
  Opplevelse av å ha et godt liv 10 år etter slaget
  Last ned pdf av presentasjonen.

Kurs og intervensjoner (K)

 • K1 Wenche Listøl, Haukeland universitetssjukehus:
  Evaluering av lærings- og mestringskurs for kvinner med påvist BRCA1– eller BRCA2-genfeil
 • K2 Harald Hrubos-Strøm, Akershus universitetssykehus:
  Utvikling av en atferdsintervensjon ved manglende mestring av behandling for obstruktiv søvnapné
  Last ned pdf av presentasjonen.
 • K3 Liv Wensaas, Asker kommune:
  Støtte til livsstilsendringer hos pasienter som utredes for koronar hjertesykdom (CAD)
  Last ned pdf av presentasjonen.
 • K4 Ingrid R. Knutsen, Universitetet i Oslo/Høgskolen i Oslo og Akershus:
  En diabetesfri aften: Diabetes 2-pasienters forhandlinger om mat
  Last ned pdf av presentasjonen.
 • K5 Hilde Tuhus Sørli, Blindeforbundet:
  Inspirasjon – læring – mestring. Behovet for og lønnsomheten av rehabilitering av synshemmede
  Last ned pdf av presentasjonen.

Postere (P)

Forskerkonferanse 2014, poster Petronelle G. Herbern
Petronelle G. Herbern presenterte arbeid fra NK LMHs prosjekt Ung medvirkning og mestring (UMM).
 • P1 Petronelle Gaarder Herbern, NK LMH:
  Hvordan lette overgang til voksenlivet for unge som har langvarige helseutfordringer?
 • P2 Mariela Lara Cabrera, NTNU/Tiller DPS
  Does an educational intervention influence patients knowledge about mental health treatment options?
  Preliminary results of a Randomized Controlled Trial
 • P3 Una Stenberg, NK LMH:
  Pasientens egne styrker – en undervurdert dimensjon i håndtering av langvarig sykdom?
 • P4 Lisbeth G. Kvarme, Høgskolen i Oslo og Akershus:
  Immigrant parent of disabled or chronically ill children
 • P5 Hilde Eide, Høgskolen i Buskerud og Vestfold:
  Living with hip osteoarthritis: What experiences and needs do patients have in clinical decision making and daily living?
 • P6 Anita Strøm, Lovisenberg diakonale høgskole:
  Next-of-kin of heart failure patients and the invisible care
 • P7 Lillian Sofie Eng, Oslo universitetssykehus:
  PsyConnect – mestring av psykisk helse i samarbeid med helsepersonell for å fremme recovery
 • P8 Cathrine Arntzen, Universitetet i Tromsø/Universitetssykehuset Nord-Norge:
  A critical passage in the stroke survivors rehabilitation trajectory appears after homecoming

 

Tekst og foto: Norunn K. Torheim

 • Publisert: 31. oktober 2014.
 • Sist oppdatert: 11. desember 2014.