Publisert

Hvordan best tilpasse lærings- og mestringstilbud til menn?

forsiden av rapportenOslo universitetssykehus har i samarbeid med Reform – ressurssenter for menn nylig avsluttet et prosjekt som undersøker hvorfor menn er underrepresentert i lærings- og mestringstilbud, og hva man som helsepersonell kan gjøre for å forstå og tilpasse bedre.

Et viktig mål med prosjektet har vært å bidra til at helsevesenets lærings- og mestringstilbud kan nå alle, uavhengig av kjønn. Det er fokusgruppeintervju med menn og deres pårørende som er grunnlaget for resultatene fra prosjektet som presenteres i rapporten Å være mann og håndtere sykdom – en utfordring. Rapporten er med på å belyse utfordringer med å skape likeverdige tjenester.

Ytterligere presentasjon av rapporten og selve rapporten finnes her.

  • Publisert: 6. juni 2016.
  • Sist oppdatert: 26. februar 2018.