Publisert

Meld deg på årets forskerkonferanse

NK LMH inviterer til forskerkonferanse om læring og mestring, og nå er årets forskerkonferanse åpnet for påmelding. Velkommen!

Naturbilde, Ramberg, Lofoten
Ramberg, Lofoten. Foto: Jørn Henrik Sønstebø

Når: Torsdag 3. november, 10:00 – 16:00 (registreringen åpner kl. 09:00)
Hvor: Park Inn Radisson ved Gardermoen
Innhold: Programmet for dagen vil bestå av en felles del før lunsj, med to hovedforedragsholdere og lynpresentasjoner av postere, og parallelle sesjoner etter lunsj.
For hvem: Forskere og medforskere (personer med erfaringsbakgrunn) innen læring og mestring, friskliv og rehabilitering. Fagpersoner fra sykehus og kommune, brukere, representanter fra bruker-, frivillige og interesseorganisasjoner som har interesse for forskning er også velkomne til å delta.

Foreløpig program kan lastes ned her

Påmelding

Det vil være en deltakeravgift for forskerkonferansen på kr 1500,- som inkluderer lunsj. Påmeldingen er bindende, og betaling skjer ved påmelding. Påmeldingsløsningen vil bli lukket når konferansen er fulltegnet eller ved siste frist den 1. oktober. Konferansen har plass til ca. 190 deltakere. Påmelding gjøres her.

Ønsker du å presentere?

Hensikten med konferansen er å kunne dele så mye som mulig av det som foregår av forskning innenfor læring og mestring, herunder lærings- og mestringstilbud i kommuner og sykehus, tilbud i frisklivssentraler og tilbud innen rehabilitering. Vi legger opp til korte (10-15 minutter) muntlige presentasjoner med påfølgende diskusjoner og/eller lynpresentasjoner av postere på ett minutt.

For å få din presentasjon vurdert, må du melde deg på konferansen og sende inn et sammendrag som beskriver forskningen (kan være både avsluttede, pågående og planlagte prosjekter). Frist for innsendelse av sammendrag er 1. september.

Språket på konferansen er norsk, men innlegg på svensk, dansk og engelsk vil også bli vurdert. For å få din presentasjon vurdert, bør følgende punkter beskrives:

Bakgrunnsinformasjon:

 • Tittel
 • Forfattere og tilknytning
 • Nøkkelord (3-5)

Sammendrag (abstract) på maksimalt 350 ord med følgende underoverskrifter:

 • Bakgrunn
 • Hensikt
 • Metode
 • Resultat
 • Konklusjon
 • Implikasjoner for praksis

Minst to fagpersoner vurderer sammendragene ut fra vitenskapelig kvalitet og relevans for fagfeltet.

Sammendraget sendes på mail til:una.stenberg[at]mestring.no. (Husk å bytte ut [at] med @ for å sende e-post.)

Programkomiteèn består av: Mirjam Ekstedt, Karolinska Institutet, Mette Haaland-Øverby Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH), Aslak Steinsbekk, NTNU, Turid Sundar, Helsedirektoratet, Cathrine Arntzen, Norges arktiske universitet, Ole Petter Askheim, Høgskolen i Lillehammer, Edith Victoria Lunde, Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering i Helse Vest, Tonje Krogseth, Senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning, Vibeke Lynggaard, Aarhus Universitet og Una Stenberg, NK LMH og leder for programkomiteèn.

Vi gleder oss og håper vi ser deg!

Kontakt
For faglige spørsmål, kontakt forsker Una Stenberg på telefon 952 17 206 eller per e-post una.stenberg[at]mestring.no.
For spørsmål vedrørende praktisk informasjon, kontakt administrativ rådgiver Siw Merete Paulsen på telefon 928 39 483 eller per e-post siw.merete.paulsen[at]mestring.no.

Husk å bytte ut [at] med @ for å sende e-post.

Relevante lenker:

 

 • Publisert: 23. mai 2016.
 • Sist oppdatert: 7. september 2016.