Publisert

Les om hverdagsmestring

Fagbladet Ergoterapeuten har gitt ut et temanummer om hverdagsmestring som nå har kommet på nett. I denne utgaven kan du blant annet lese om oppstarten av lærings- og mestringssentrene.

Skjermbilde av forsiden til ErgoterapeutenDet er ergoterapeut og fagbokforfatter Liv Hopen som har skrevet fagartikkelen om opprinnelsen til lærings- og mestringssentrene. Hun var en aktiv pådriver i oppstarten av de 36 første lærings- og mestringssentrene i Norge og den første lederen av det som idag er Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH).

I temanummeret Hverdagsmestring får du informasjon om ulike sider ved det å fremme helse og mestring hos mennesker som lever med helseutfordringer. Du kan også lese en tekst om NK LMH og vårt arbeid.

Ergoterapeuten er tidsskriftet til Norsk Ergoterapeutforbund. Redaksjonen til Ergoterapeuten er en del av forbundskontoret, men tidsskriftet er redaksjonelt uavhengig og utkommer i seks nummer årlig.

Les hele temanummeret her.

Skrevet av Cecilia Sønstebø

  • Publisert: 23. mai 2016.
  • Sist oppdatert: 24. mai 2016.