Publisert

Høringsuttalelse om råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelser

Ungdom må få samme lovfestede rett til kommunal og fylkeskommunal medvirkning som eldre og som personer som har funksjonsnedsettelser. Dette påpeker NK LMH i en nylig innsendt høringsuttalelse.

Skjermbilde av NK LMH sitt høringssvarKommunal- og moderniseringsdepartementet har, i samarbeid med Arbeids- og sosialdepartementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, lagt ut et høringsnotat med forslag om en ny bestemmelse i kommuneloven § 10 b om råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse. 18. mai sendte Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) inn en høringsuttalelse til dette notatet. NK LMH forslår blant annet følgende:

…det må presiseres at det skal være en aldersspredning i sammensetningen av rådet for personer som har funksjonsnedsettelser og at ungdom skal være representert.

NK LMH påpeker også at det må fremgå i loven at medlemmer i rådet for personer som har funksjonsnedsettelser kan være pårørende.

Du kan lese vårt høringssvar i sin helhet her.

Høringsnotatet og samtlige høringssvar finner du på regjeringens nettsider.

  • Publisert: 19. mai 2016.
  • Sist oppdatert: 20. mai 2016.