Publisert

Felles frisklivs- og mestringslogo

Flere steder er frisklivs- og mestringstilbud organisert sammen. Derfor har det blitt laget en felles logo som Helsedirektoratet og Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) står bak.

Etter at Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator ble lansert er det aktuelt å se læring og mestring som en kjede av tilbud, der brukerens behov står i sentrum. Målet er at læring og mestring skal bli en integrert del av et helhetlig pasientforløp.

Flere kommuner er allerede i gang med å tilby ulike lærings- og mestringstilbud under samme tak, som for eksempel frisklivstilbud og mestringstilbud. For å lette på arbeidet med å markedsføre slike kommunale tilbud, lanseres derfor nå den nye frisklivs- og mestringslogoen.

Logoen kommer i flere formater til bruk i E-post signaturer, presentasjoner, på nettsider og på trykket materiale. Den kan også brukes sammen med kommunelogoer.

 FrisklivMestring-til-web-Logo 10cm  

Last ned ZIP-fil med de ulike variantene av logoen her.

  • Publisert: 11. mai 2016.
  • Sist oppdatert: 5. desember 2018.