Publisert

Bli med på digitalt kurs i helsepedagogikk?

Jobber du med å legge til rette for læring, mestring og økt helsekompetanse? Ønsker du å lære mer om helsepedagogikk og digitale metoder og verktøy? Høsten 2023 arrangerer vi nok et digitalt kurs i helsepedagogikk. Nå er påmelding åpnet.

Kurset skal bidra til at deltakerne opplever trygghet i å planlegge og gjennomføre kurs, undervisning, veiledning og informasjonsformidling overfor brukere, pasienter og pårørende, også med digitale ressurser og læringsaktiviteter.

Dette er det beste kurset jeg har deltatt på på lenge og anbefaler det på det sterkeste!

Hvem passer kurset for?

Kurset er for fagpersoner og brukerrepresentanter i kommuner og sykehus som skal i gang med, driver eller er involvert i lærings- og mestringstilbud (individuelt eller i grupper).

Dette er et kurs jeg er glad jeg meldte meg på. Nyttig faglig påfyll. Jeg kunne ikke delta på én kursdag og kjente på at jeg virkelig gikk glipp av noe!

Hva inneholder kurset?

Kurset går over fem dager i løpet av åtte uker og er basert på Håndbok i helsepedagogikk. Det er praksisnært og omhandler temaer som lærings- og mestringspraksis, brukermedvirkning, relasjonskompetanse og kommunikasjon, gruppeledelse, læring, didaktikk og endrings- og mestringsprosesser.

Kurset vil vise til ulike metoder, arbeidsformer og digitale verktøy som kan brukes i både fysiske og digitale kurs.

Formålet med kurset er å styrke og videreutvikle deltakernes kompetanse innen helsepedagogikk. Kurset skal bidra til at deltakerne opplever trygghet i å legge til rette for læring, mestring og økt helsekompetanse, både individuelt og i grupper.

Les mer i kursbeskrivelsen her.

Kurset er godkjent med tellende timer hos Fellesorganisasjonen, Norsk Fysioterapiforbund, Norsk Psykologforening og Norsk Sykepleierforbund.

Lyst til å delta?

Kurset er gratis, men har et tak på antall plasser. For å delta må du sende en e-post til anita@mestring.no med en kort begrunnelse for hvorfor du ønsker å delta på det digitale kurset i helsepedagogikk innen 1. september.

Du får tilbakemelding på om du får plass senest 7.september.

Datoer for kursdagene er 14., 22. og 28. september, 18. oktober og 1. november, og det er et krav at man kan stille på minimum 80 prosent av kurset for å motta kursbevis.

Dette sier tidligere deltakere om kurset:

«Det digitale kurset i helsepedagogikk er svært godt organisert og enkelt å følge som kursdeltaker. Kursholdere og forelesere er kunnskapsrike og engasjerte, samarbeider godt og bruker mange ulike pedagogiske metoder og verktøy. Brukermedvirkning er inkludert i alle deler av kurset og erfaringsutveksling med gruppearbeid mellom kursdeltakerne gjør det digitale kurset «levende» og veldig lærerikt. Relevant litteratur og forskning er anbefalt og tilgjengelig, men har ikke hovedfokus. Dette er det beste kurset jeg har deltatt på på lenge og anbefaler det på det sterkeste!»

«Det fungerer (overraskende) bra å være så mange digitalt. Kjenner det hjelper enormt med aktiv bruk av grupperom, Slido og Padlet som verktøy. Og at det er ulike gjester og andre stemmer og ansikt med inn i kurset. Kurslederne er svært engasjerte, aktive og ekstra imøtekommende og PÅ. Noe som kreves i et digitalt fora. Dette er et kurs jeg er glad jeg meldte meg på. Nyttig faglig påfyll. Jeg kunne ikke delta på én kursdag og kjente på at jeg virkelig gikk glipp av noe! Når den følelsen kommer betyr det at dere har klart å skape tilhørighet og engasjement»

«Det er lærerikt å sjå korleis kurset blir praktisk gjennomført. Eg får konkrete materiell til å gjennomføre kurs. Eg har erfart saman med mennekse med rik erfaring og fått innblikk i korleis andre tilbod fungerer. Det har blitt tydelig at dei mest treffsikre måla/tiltaka kjem når eg justerer meg etter kor den/dei andre er og kva den/dei treng.»

  • Publisert: 26. mai 2023.
  • Sist oppdatert: 26. mai 2023.