Publisert

Se webinar om helsekompetanse i opptak

Gikk du glipp av lunswebinaret om helsekompetanse i mai? Her kan du se webinaret i opptak.

Er du opptatt av helsefremming, sykdomsforebygging og hvordan ansatte i helsetjenesten kan legge til rette for å øke helsekompetanse? Eller lurer du på hvorfor helsekompetanse er viktig? Den 12. mai inviterte Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse i samarbeid med Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser til et webinar om temaet helsekompetanse og hvordan vi kan jobbe for å styrke brukere, pasienter og pårørendes helsekompetanse.

Se webinaret i opptak her.

(f.v.) Christian Arneberg, Anita Alvheim, Una Stenberg og Camilla Pedersen

I webinaret møter du Una Stenberg, som både forsker på og til daglig jobber med å styrke helsekompetanse hos mennesker med sjeldne diagnoser og deres pårørende. Med seg har hun brukerrepresentantene Camilla Pedersen og Christian Arneberg. De deler sine tanker om hvordan de forstår helsekompetanse, og om hvordan de ønsker å bli møtt i helsetjenesten. Anita Røyneberg Alvheim og Hilde Blindheim Børve, begge spesialrådgivere ved NK LMH, runder av webinaret med sine refleksjoner om hvorfor helsekompetanse er et så sentralt begrep i helsepedagogikken.

Hva er helsekompetanse?

Helsekompetanse handler om hvordan vi tilegner oss, forstår og bruker helseinformasjon på en måte som gagner egen helse. Det handler om å ta avgjørelser relatert til hvordan forebygge eller behandle sykdom, kontakte helsetjenester når det er nødvendig og vite hvilke helsefremmende tiltak som opprettholder eller forbedrer livskvaliteten gjennom livet.

  • Publisert: 15. juni 2023.
  • Sist oppdatert: 15. juni 2023.