Publisert

Digitalt mestringsverktøy for unge

Jobber du med ungdom eller unge voksne og kunne tenke deg et pedagogisk verktøy som kan tas i bruk både ansikt til ansikt og digitalt? Da er kanskje unglivsmestring.no et alternativ.

Unglivsmestring.no er en nettressurs som er gratis og tilgjengelig for alle. Dette digitale verktøyet er utviklet ved Akershus universitetssykehus (Ahus) og har sine røtter i prosjektet «Ung Medvirkning og Mestring» (UMM), som ble ledet ved NK LMH.

Verktøyet kan benyttes av fagpersoner i møte unge som har ulike utfordringer. De unge kan også selv benytte seg av verktøyet til eget mestringsarbeid, i individuelle møter med helsepersonell eller sammen med andre unge i gruppe.

Her finner du verktøyet.

Fokus på ressurser og muligheter

Unglivsmestring.no tar utgangspunkt i de unges hverdagsliv og tar for seg tematikk som identitet, verdier, følelser, egenskaper, nettverk og veien videre.

Programmet består av seks temaer som kan fungere som selvstendige kurs eller kombineres og skreddersys til individuelle forutsetninger og målgruppe. Hvert tema introduseres med en animasjonsfilm og inneholder et pedagogisk opplegg med øvelser, oppgaver og eksempler på andre unges tanker og erfaringer. Mestringsverktøyet er basert på målsettinger om å styrke de unges muligheter for å oppdage og erfare ressurser og muligheter hos seg selv og i sine omgivelser. Det er utviklet på bakgrunn av at økt bevissthet kan bidra til økt livsmestring.

Verktøyet ligger også tilgjengelig på Kompetansebroen, som er en digital plattform for samhandling og kompetansedeling mellom kommuner, sykehus og utdanningsinstitusjoner. Her finner du mer informasjon til deg som fagperson om hvordan du kan benytte unglivsmestring.no.

Medvirkning fra ungdom

Ungdom fra prosjektet UMM har deltatt i utvikling, gjennomføring og evaluering av nettsiden unglivsmestring.no sammen med Karen Therese Sulheim Haugstvedt og Ashley Ellen Lunde. Prosjektet mottok midler fra Stiftelsen Dam i samarbeid med Norges Handikapforbunds Ungdom (NHFU).

Tekst: Mette Haaland-Øverby

  • Publisert: 19. februar 2021.
  • Sist oppdatert: 19. februar 2021.