Publisert

Ny avhandling om tillit i helsetjenesten

19. februar forsvarte Stein Conradsen sin avhandling om pasienters kunnskap og tillit til helsepersonell. Conradsen er den første som disputerer på PhD- studiet i Profesjonsutøving – vilkår og utvikling, ved Høgskulen i Volda og Molde.

Tittelen på Conradsens avhandling er Patients’ knowledge and their trust in healthcare personnel in elective surgery. A mixed methods study including an extended theoretical discussion. Bakgrunnen for arbeidet er å undersøke og forstå forholdet mellom informasjon som pasienter tilegner seg i et behandlingsforløp og tilliten de har til helsepersonell.

Gir kunnskap økt tillit?

En hovedkonklusjon i avhandlingen er at jo mer kunnskap pasienter som skal gjennom kirurgiske inngrep tilegner seg, om sin egen sykkdom/skade og behandling, dess mer tillit vil de ha til personalet.
Fordi behandling i spesialisthelsetjenesten blir stadig mer avansert er det en risiko for at pasientene kjenner seg utrygge på hva som egentlig skjer. Derfor er det viktig at helsepersonell opparbeider tillit fra pasienter. De aller fleste pasientene verdsetter troverdig og god informasjon om sin egen nåtidige og fremtidige situasjon.

Betydning for praksis

Conradsen mener forskingen hans kan bidra til bedre informasjon, veiledning og undervisning for pasienter, brukere og pårørende samt at det kan øke vår forståelse for hva som skaper og svekker tillit i en behandlingssituasjon. Dette gjenspeiler seg også i temaet han fikk oppgitt til sin prøveforelesning: “Konteksten vi lever i blir betegnet som et risikosamfunn. Hvilke utfordringer medfører dette for samfunnets institusjoner generelt, og helsefeltet spesielt? Hvordan kan pasientopplæring utformes for å møte slike dilemmaer og utfordringer, særlig knyttet til risiko og tillit/mistillit?”

Conradsen har tidligere jobbet ved Helse Møre og Romsdal sitt lærings- og mestringssenter, før han ble ansatt som stipendiat i Avdeling for samfunnsfag og historie, ved Høgskulen i Volda og Molde. Conradsen er i dag ansatt som høgskulelektor i pedagogikk på Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning ved Høgskulen i Volda.

Helge Skirbekk, tidligere seniorforsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) og nå førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo har vært hovedveileder. Mariela Lara Cabrera, forsker ved NTNU, Andre Vågan, seniorforsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring (NK LMH) og Tor-Johan Ekeland, professor ved Avdeling for samfunnsfag og historie, Høgskulen i Volda har vært biveiledere.

Her finner du en av artiklene som er publisert i forbindelse med doktorgradsarbeidet:

Received knowledge of elective surgical patients and their trust in hospital staff: a cross-sectional multicentre study

Foto: Tone Solhaug
Tekst ved André Vågan, basert på nyhetssak fra Høgskulen i Volda

  • Publisert: 19. februar 2021.
  • Sist oppdatert: 3. mars 2021.