Publisert

E-læringskurs skal forberede kursdeltakere

Et nytt e-læringskurs skal forberede kursdeltakere på hva de kan forvente av et lærings- og mestringskurs. Målet er å styrke medvirkning og utbytte.

E-læringskurset er ment som et nyttig verktøy for alle som skal delta på kurs, enten som pasient, bruker eller pårørende. I kurset gis det en introduksjon til hva et lærings- og mestringskurs er, hvordan det er lagt opp og hva som ligger i begrepene læring og mestring.

Kurset er utviklet av rådgivere ved lærings- og mestringssenteret (LMS), Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i samarbeid med Jeanette Aslaksen, rådgiver digital læring ved Samvalgssenteret og Helsekompetanse, UNN. Samarbeidet ble til i kjølvannet av pandemien som for alvor aktualiserte behovet for digitale verktøy. Fagnettverk, kursledere og brukerrepresentanter har vært involvert i utvikling og utprøving av kurset.

Marianne Kirkbakk, LMS

– Vi vet at erfaringsutveksling, medvirkning og aktiv deltakelse skaper gode betingelser for læring og mestring. Ved å lage et e-læringskurs som kursdeltakere kan ta i forkant av et lærings- og mestringskurs håper vi at tankeprosessene kan settes i gang allerede før deltakerne kommer på kurs, forteller Marianne Elgåen Kirkbakk, rådgiver ved lærings- og mestringssenteret.

Kurset skal i løpet av høsten inkluderes i innkallingsbrev som sendes ut til kursdeltakere i regionen, samt deles på foretakets nettsider. Kurset tar omtrent 15 minutter, og tilbakemeldingene så langt har vært gode.

–Vi synes at det er flott om flere får kjennskap til og mulighet til å bruke dette kurset, sier Elgåen Kirkbakk.

Kurset finner du her.

Ønsker du å vite mer om kurset og bruk av dette? Kontakt Lærings- og mestringssenteret UNN på telefon (777 54170) eller send en e-post: lms@unn.no.

Tekst: Hege Sjøvik

  • Publisert: 30. september 2022.
  • Sist oppdatert: 30. september 2022.