Publisert

Effekt av kognitiv adferdsterapi blant eldre

Forskning viser at kognitiv atferdsterapi trolig fører til mindre redsel for å falle samt færre depresjonssymptomer blant eldre. Det viser resultatene av en nylig publisert Cochrane-oversikt.

Cochrane-oversikt

I systematiske oversikter søker man etter og oppsummerer studier som svarer på et konkret forskningsspørsmål. Studiene blir funnet, vurdert og oppsummert ved å bruke en systematisk og forhåndsbeskrevet fremgangsmåte. Les mer om Cochrane-oversikter her (på engelsk).

Frykt for å falle er en vanlig utfordring blant eldre personer. Dette kan blant annet føre til et lavere aktivitetsnivå.

I den nylig publiserte Cochrane-oversikten «Cognitive behavioural therapy (CBT) with and without exercise to reduce fear of falling in older people living in the community» ble det undersøkt hva som er effekten av kognitiv atferdsterapi, med eller uten treningsterapi, hos eldre personer. Dette ble sammenliknet med vanlig praksis eller ‘narreterapi’.

Resultatene viser at kognitiv atferdsterapi med eller uten treningsterapi

  • trolig gir noe mindre redsel for å falle, både på kort og lang sikt
  • muligens gir liten eller ingen forskjell i aktivitetsunngåelse
  • muligens gir noe reduksjon i symptomer på depresjon

Effekten på antallet fall er imidlertid usikker.

Norsk omtale

Therese K. Dalsbø

Therese Kristine Dalsbø, seniorrådgiver ved Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH), har sammen med Lillebeth Larun,
forsker ved Folkehelseinstituttet, skrevet en norsk omtale av den nylig publiserte Cochrane-oversikten. Omtalen er publisert i Sykepleien forskning. Les den norske omtalen her.

Tittelbildet er en skjermdump av sykepleien.no

  • Publisert: 8. april 2024.
  • Sist oppdatert: 8. april 2024.