Publisert

Klar for disputas om brukermedvirkning

Vår stipendiat Ann Britt Sandvin Olsson har de siste årene arbeidet med doktorgradsprosjektet «Samarbeid om å fremme helse». Nå er hun klar for å forsvare sin doktorgradsavhandling offentlig.

Doktorgradsavhandlingens tittel er «Urealiserte muligheter for brukermedvirkning i utvikling av kommunale helse- og omsorgstjenester». Den har undersøkt hvordan fagpersoner og brukerrepresentanter som har deltatt i utvikling av tjenester og tilbud i kommunen, har erfart samarbeidet. Avhandlingen omhandler også hvordan fasilitatorene som har ledet slike prosesser har opplevd sin rolle. I tillegg tar den for seg hvilken betydning brukermedvirkning kan ha i helsetjenesteutvikling.

Avhandlingen bidrar med ny kunnskap om brukermedvirkning i utvikling av kommunale helse- og omsorgstjenester. Funnene regnes imidlertid også som relevante for spesialisthelsetjenesten.

Les mer om doktorgradsarbeidet her.

Få med deg disputasen?

Disputasen finner sted torsdag 23. mai fra kl. 12.15 ved VID vitenskapelige høgskole i Oslo. Arrangementet er åpent for alle og foregår på norsk. Du kan delta fysisk eller følge disputasen digitalt via Zoom.

Kl 10:15 vil  Ann Britt Sandvin Olsson holde prøveforelesning over oppgitt emne: «På hvilke måter er kunnskap om betydningen av og prinsippene for brukermedvirkning i forskning overførbart til brukermedvirkning i utvikling av kommunale helse- og omsorgstjenester?»

Informasjon om arrangementet og deltakerlenke finnes her.

Stiftelsen Dam og NK LMH har gjort PhD-prosjektet mulig. Ann Britt har fulgt PhD-programmet ved Senter for diakoni, profesjonell praksis og verdier ved VID vitenskapelige høgskole i Oslo.

  • Publisert: 12. april 2024.
  • Sist oppdatert: 6. mai 2024.