Publisert

Høringsinnspill: Etterlyser tydeliggjøring av læring og mestring

NK LMH har nylig gitt innspill til revidert nasjonal retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag. I innspillet gis det støtte til retningslinjen på flere punkter, samtidig som det presiseres et behov for tydeliggjøring omkring viktigheten av læring og mestring.

Leder Siw BratliI sitt høringsinnspill anbefaler Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) at lærings- og mestringstilbud kommer inn som et fast element i rehabilitering av personer som har hatt slag. Det understrekes også at rehabiliteringstjenestene bør samordnes med lærings- og mestringsvirksomhetene, i tråd med Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator.

–Det er gledelig å se at det i retningslinjen påpekes betydningen av pårørendearbeid, informasjon, veiledning, mestring, brukerinnvolvering og det å ivareta et «leve-med-perspektiv». Det er imidlertid behov for å tydeliggjøre ytterligere viktigheten av læring og mestring, uttaler Siw Bratli, leder ved NK LMH

Du finner hele vårt høringsinnspill her.

Les mer om retningslinjen og høringen her.

  • Publisert: 31. august 2017.
  • Sist oppdatert: 31. august 2017.