Publisert

Kunsten å mestre – fagdag i Helse Nord

Kunsten å mestre var tittelen på fagdagen i Narvik som samlet nær hundre deltakere i forrige uke. Yngvar Christophersen og Bjørnar Allgot holdt engasjerende foredrag om mestring og helsepedagogikk.

Det var fagnettverket for lærings- og mestringssentrene i Helse Nord og Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) som stod bak fagdagen i Narvik forrige tirsdag. Dit kom det ansatte fra lærings- og mestringssentre i hele regionen, fra Kirkenes i Finnmark til Mosjøen i Nordland, i tillegg til ansatte fra tilknyttede kommuner, pasientorganisasjoner og brukerrepresentanter. Målet var å gi deltakerne påfyll og innspill til hvordan arbeide for å støtte opp om mestring.

(f.v.) Yngvar Christophersen, Eli Nordskaar (møteleder) og Bjørnar Allgot
(f.v.) Yngvar Christophersen, Eli Nordskaar (møteleder) og Bjørnar Allgot

Stadig viktigere med læring og mestring

Yngvar Christophersen, siviløkonom og forfatter av blant annet Frisk nok – om å leve bedre med kronisk sykdom (2009), holdt det ene hovedforedraget for dagen. Han snakket om det å leve med og mestre livet med kronisk sykdom. Han kom med innspill til hvordan fagpersoner kan møte pasienter, brukere og pårørende på en måte som fremmer mestring, motivasjon og egeninnsats. Christophersen har selv levd med type 1 diabetes i 49 år og var opptatt av å fremheve viktigheten av jobben som gjøres av ansatte i lærings- og mestringstjenesten.

Dere kan gjøre en stor forskjell for personer med kroniske sykdommer, og dere blir bare mer og mer viktige for at helsevesenet skal kunne takle fremtidens utfordringer, sa Christophersen.

Samhandling og helsepedagogikk nødvendig

Bjørnar Allgot, generalsekretær i Diabetesforbundet, stod for det andre hovedforedraget på fagdagen. Allgot var med på grunnleggelsen av lærings- og mestringssentrene i Norge og kjenner særs godt til lærings- og mestringsarbeidets fokus. Allgot snakket om hvordan samhandling mellom spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten og brukerorganisasjoner er nødvendig for å fremme mestring. Som alltid var han også under dette foredraget opptatt av helsepedagogikk, og han fremhevet viktigheten av å ta hensyn til at folk oppfatter og lærer ulikt. Han illustrerte blant annet hvordan språket, begreper vi bruker og måten vi snakker på, har betydning når vi møter pasienter, brukere og pårørende i vanskelige situasjoner.

Forsker Bente Lind Kassah – nyansatt i Nord
Bente Lind Kassah – nyansatt forsker i Nord

De nær hundre deltakerne på fagdagen fikk mange innspill og gode eksempler på hvordan jobbe mestringsfremmende. I tillegg ble det gitt god tid til å spise lunsj og til å snakke med de andre som deltok på fagdagen.

Seniorforsker Andrè Vågan og spesialrådgiver Ann Britt Sandvin Olsson deltok på vegne av Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH).

– Vi har knyttet mange nye kontakter, spesielt med ansatte og brukerrepresentanter fra kommunene. Det var også svært spennende å få hilse på Bente Lind Kassah, den helt nyansatte forskeren i nettverket i nord. Vi ser fram til å samarbeide med henne framover, sa Andrè Vågan.

Tekst: André Vågan og Ann Britt Sandvin OIsson 

  • Publisert: 4. september 2017.
  • Sist oppdatert: 4. september 2017.