Publisert

Hold av datoen 11. november!

Årets nasjonale konferanse gjennomføres digitalt og sendes fra Oslo streamingsenter. Programmet er for tiden under utarbeidelse, men vi lover en innholdsrik dag.

Høsten 2021 er det 25 år siden konferansen «Læring for livet – fra lydighet til selvstendighet» ble startskuddet for lærings- og mestringsvirksomheten i Norge. I denne anledning ønsker vi å invitere til en nasjonal digital konferanse den 11.11.21.

Med én fot i kunnskapsgrunnlaget og én i statusbildet løfter vi kikkerten og speider sammen inn i fremtiden. Hvilken vei går vi? Hvilke muligheter og utfordringer har vi foran oss? Hvordan kan vi best nyttiggjøre de ressurser og kunnskaper som er samlet opp på veien? Hvor ønsker vi å være om nye 25 år, og hvilke forutsetninger må ligge til rette for at vi skal nå frem dit?

Vi ønsker å samle både beslutningstakere, praksisutøvere, brukerrepresentanter og forskere på denne dagen, så hold av datoen. Mer informasjon kommer på mestring.no. Følg med!

Konferansen er tildelt støtte fra Norges Forskningsråd.

Tekst: Hege Sjøvik
Bilde: Faksimile fra Utposten 1996; 25(4) og Pixabay

  • Publisert: 25. mai 2021.
  • Sist oppdatert: 25. mai 2021.