Publisert

Interessert i forskning innen læring og mestring, friskliv og rehabilitering?

Da bør du melde deg på NK LMHs sjette nasjonale forskerkonferanse, som går av stabelen den 3. november. Hovedhensikten med dagen er å dele kunnskap, diskutere og legge til rette for samarbeid.

Dagen starter med plenumsforedrag, hvor blant annet brukermedvirkning og empowerment står i sentrum, før hoveddelen av konferansen i form av parallellsesjoner innledes etter lunsj. Tema for de ulike sesjonene vil først være klare når samtlige sammendrag (abstracts) er vurdert. Foreløpig program kan lastes ned her.

Konferansen avholdes på Park Inn Radisson ved Gardermoen. Det koster kr 1500,- å delta og påmeldingen er bindende. Meld deg på her.

Bilde av et forstørrelsesglass og bøker og notater
Foto: iStock.com/Vimvertigo

Om du ønsker å presentere, er frist for innsending av sammendrag satt til 1. september. Vi åpner for forsknings-/fagutviklingsprosjekter som er under planlegging, gjennomført eller avsluttet. Her er formålet at vi blir kjent med hverandres prosjekter og får muligheter til å drøfte hvordan vi kan få til økt samarbeid om forskning innen feltet.

Les mer om hvordan du kan sende inn ditt sammendrag her.

Vi gleder oss og håper vi ser deg der!

Spørsmål?
For faglige spørsmål, kontakt forsker Una Stenberg på telefon 952 17 206 eller per e-post una.stenberg[at]mestring.no.

For spørsmål vedrørende praktisk informasjon, kontakt administrativ rådgiver Siw Merete Paulsen på telefon 928 39 483 eller per e-post siw.merete.paulsen[at]mestring.no.

Husk å bytte ut [at] med @ for å sende e-post.

Relevant lenker:

Tekst: Cecilia Sønstebø

  • Publisert: 15. august 2016.
  • Sist oppdatert: 13. september 2016.