Publisert

Invitasjon til erfaringssamling om SMIL

5.–6. mai 2022 blir det ny erfaringssamling om gruppetilbudet SMIL i Oslo. Nå er det åpnet for påmelding.

Jobber du med barn som pårørende? Har du erfaring med å arrangere lærings- og mestringstilbudet SMIL eller er du helt i oppstartsfasen av et SMIL-tilbud? Ved Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) har vi i flere år arrangert erfaringssamlinger knyttet til gruppetilbudet SMIL. Nå har vi endelig fått anledning til å invitere igjen etter et par år med utsettelser på grunn av pandemien.

Med samlingen ønsker vi å legge til rette for kunnskapsdeling, fagpåfyll og nettverksbygging. Samlingen er gratis, men reise og opphold dekkes av den enkelte. Det legges opp til å spise felles middag for egen regning på torsdag kveld dersom det er ønskelig.

Samlingen finner sted i Oslo på Scandic St. Olavs plass. Vi møtes til lunsj klokken 11.30 på torsdag 5. mai og holder på til klokken 17.00. Fredag 6. mai vil vi holde på fra kl. 09.00–15.00.

Foreløpig program:

Torsdag:

  •  «Å få et lass med steiner bort fra skuldrene»- masteroppgave med fokus på erfaringer fra gruppetilbudet SMIL ved psykiatrisk vernepleier og rådgiver Hilde Siraas, Lærings- og mestringssenteret ved Nidaros DPS, St. Olav Hospital
  • Intervju med en sønn og hans mor som har erfaring fra SMIL-grupper, ved Torill Idsøe, familieterapeut fra Familiens Hus i Vågsbygd, Kristiansand kommune
  • Status fra lokale SMIL-grupper, ved alle

Fredag:

  • Samhandling og erfaringer fra grupper på tvers ved Tove Bergh, seniorrådgiver og overordnet koordinator for barn som pårørende ved Ahus, Marianne Børke, tverrfaglig koordinator og Jan Petter Haugland, Utekontakten i Aurskog Høland kommune
  • Søsken i SMIL-grupper og barn som pårørende innen somatisk sykdom ved Torill Idsøe, familieterapeut fra Familiens Hus i Vågsbygd, Kristiansand kommune
  • Forskning om utbytte av deltakelse i lærings- og mestringstilbud ved Una Stenberg, forsker ved NK LMH og sosionom ved Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser

Påmelding:

Du kan melde deg på ved å sende e-post til ellen.ostberg@diakonsyk.no og oppgi navn og arbeidssted for den som skal delta. Husk å bruke NK LMH SMIL erfaringssamling mai 2022 i emnefeltet på e-posten.

Påmeldingsfrist er 20. april. Vi tar forbehold om et begrenset antall plasser og eventuelle endringer i programmet.

Velkommen – vi gleder oss!

  • Publisert: 6. april 2022.
  • Sist oppdatert: 6. april 2022.