Publisert

Styrker kompetanse innen helsepedagogikk

Den 1. april hadde vi gleden av å ønske Anita Røyneberg Alvheim velkommen som nyansatt spesialrådgiver ved NK LMH. Hun er en erfaren pedagog og formidler med bakgrunn innen folkehelsearbeid.

Anita har lang erfaring med utviklingsarbeid og kjenner godt til helse- og omsorgstjenesten fra kommuneperspektivet. Hun har blant annet utviklet og etablert et kommunalt frisklivs- og mestringssenter (i Øygarden kommune) og var med på etableringen av et kommunalt nettverk for samhandling innen læring og mestring (som var et samarbeid mellom Helse Bergen, Haraldsplass Diakonale Sykehus og 24 kommuner i Hordaland)

Hos oss ved Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) skal Anita først og fremst bidra inn i den helsepedagogiske satsingen. Blant annet skal hun ta fatt på arbeidet med å utvikle et digitalt kurs i helsepedagogikk.

– Det er en stor glede å ønske Anita velkommen til oss! Hun kommer inn med en bakgrunn og et engasjement som vil styrke utviklings- og formidlingsabeidet her hos oss. Vi ser frem til å løse oppgaver sammen med henne fremover, sier Siw Bratli, leder ved NK LMH.

Les mer om Anita her.

  • Publisert: 6. april 2022.
  • Sist oppdatert: 6. april 2022.